<![CDATA[MILEV]]> http://collections.milev.hu/items/browse?collection=77&sort_field=added&sort_dir=a&output=rss2 Sun, 12 Jul 2020 22:29:33 +0200 toronyizsuzsanna@gmail.com (MILEV) Hungarian Jewish Museum and Archives www.milev.hu Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma]]> http://collections.milev.hu/items/show/27305

Dublin Core

Title

Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma

Identifier

64.1072

Description

A 18. században kiépülő magyarországi zsidó községek számtalan jóléti intézményt tartottak fenn. Legelterjedtebbek a hevrá kádisák voltak, melyek elsődleges feladata a halottak rituális eltemetése és a temetők fenntartása volt. A temetkezések költségeit és a betegek, árvák, özvegyek segélyezését a közösség valamennyi tagjától begyűjtött adományokból, a cedákából fedezték. A hevrá kádisák a helyi alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést általában díszesen kimunkált jegyzőkönyvben, görög eredetű héber szóval pinkászban vezették. A jánoshalmi hevrá kádisá jegyzőkönyvének címlapja a 18–19 századi héber könyvek jellegzetes kapuzatos díszítésével készült, melynek kapumezőjében olvasható a jegyzőkönyv címe, mely a településnevet a helyben használt változatban, Jankovácként rögzíti. A címlap alsó harmadának festett temetési jelenetén láthatjuk, hogy a hevrá kádisá tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük imatáblát tartó férfi. Az ábrázolás emléke annak a régi, a modernizálódó államok közegészségügyi rendszabályaival megszüntetett gyakorlatnak, amikor koporsó nélkül, egyszerű deszkára fektetve temették el a halottakat.

Creator

Fleisch Aszód

Date

1802

Provenance

Schmelzer Salamon ajándéka, 1950 eredeti leltári száma: 4629
Köszönőlevél

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 218

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. fedél/csonkolt

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 17

Rights

HU HJA

Language

Hebrew, Yiddish, German, Hungarian

Document Item Type Metadata

Original Format

ink on paper, 38,5 x 25 cm

Elhelyezés

Látványraktár
Untitled-1.gif
]]>
Sun, 26 Aug 2012 22:33:43 +0200
<![CDATA[Adomány nyilvántartó könyv ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27307

Dublin Core

Title

Adomány nyilvántartó könyv

Identifier

71.172

Description

A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedáká. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese volt: a vagyonosabbak adományokkal támogatták a szegényeket és a segítő egyleteket, a rászorultak pedig ezek segítségével kerülhettek jobb helyzetbe. A tizennyolcadik században már létező, 1809-ben zsinagógát is építő irsai zsidó közösségben 1823-ból maradt fenn az első adomány nyilvántartó könyv. A nagy alakú füzet címlapján szív alakú papírrátétben olvashatjuk a dokumentum címét, a rátét alatt pedig megfestett papírdarabokból összeállított kétfejű sas alakja látszik. A kötet első oldalán a Szentély két oszlopára, Jákinra és Boázra emlékeztető oszlopokból hal-farkú, sas-csőrű, kígyószerű lények nőnek ki, köztük pedig kerek gránátalma motívum. A kötetben közel egy évtizedig vezették az adományokkal kapcsolatos feljegyzéseket, a következő kötet 1832.ben indul.

Coverage

Date

1823

References

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 21

Rights

HU HJA

Document Item Type Metadata

Original Format

handwriting, ink on paper, paper bindig with application, 27 x 39 cm
21_irsa_belsocimlap.jpg
21_irsacedaka_cimlap.jpg
]]>
Mon, 27 Aug 2012 10:41:04 +0200
<![CDATA[Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828 ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27310

Dublin Core

Title

Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828
Minute book of the Jewish Community in Pest, 1828

Identifier

HU HJA I-2-4a (90.63)
HU HJA I-2-4b (90-64)

Description

Az 1820-as évekre a pesti zsidó közösség már kiépítette szervezetét, mely a sokféle joghátrányban élő közösség életét szabályozta és igazgatta. A zsidó község életére vonatkozó döntéseket az elöljáróság hozta, melyben a korszak legtekintélyesebb – azaz legtanultabb és/vagy leggazdagabb - tagjai foglaltak helyet. Hetente üléseztek, és döntéseik eredményét jegyzőkönyvekben rögzítették. A jegyzőkönyveket eleinte még héber betűkkel írták, majd fokozatosan áttértek a gótbetűs német, majd a latin betűs magyar szövegezésre. Az 1828-ban kezdett jegyzőkönyvet két példányban vezették, melyek szóról szóra megegyeznek egymással, eltérés csupán írásmódjukban van: az egyik kötetet héber betűkkel, a másikat már gót betűkkel, mindkettőt németül, a német helyesírás korabeli szabályait betartva. Feltehetően ebben az időpontban a még csak héberül, illetve a már németül is író-olvasó elöljárók nagyjából kiegyenlítetten voltak jelen az elöljáróságban, ezért volt szükség a párhuzamos jegyzőkönyvezésre. A kötetek címlapja még héber, melyen a pirossal kiemelt betűk számértéke adja a dátumot. A címet a korszak biedermeier divatjának megfelelő, de a népművészet virágaira is emlékeztető rózsaág keretezi.

Coverage

Date

1828

Provenance

Helyben fennmaradt iratanyag

Document Item Type Metadata

Original Format

ink ion paper, handwriting, multi-coloured illustrazion on the titlepage
55 x 40 x 7 cm

2 db

Elhelyezés

L1_A1_41
L1_A1_42
37_rozsa_pestigemeinde.jpg
HJA_I_2_4a_titlepage.jpg
HJA_I_2_4a_1828July.jpg
HJA_I_2_4a_1828July_det.jpg
HJA_I_2_4b_titlepage.jpg
HJA_I_2_4b_1828July.jpg
HJA_I_2_4b_1828July_det.jpg
]]>
Mon, 27 Aug 2012 11:17:56 +0200
<![CDATA[Hevra kadisa jegyzőkönyve ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27447

Dublin Core

Title

Hevra kadisa jegyzőkönyve

Identifier

64.1073

Description

A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek. Mivel a hevrákba csak istenfélő, szigorúan vallásos tagokat vettek fel, a hevrakönyvek rendszerint míves héberséggel, a zsidó szent szövegek gyakori idézésével készültek. Mivel a héber betűknek számértéke is van, a számokat is a 22 jel alkalmazásával írják le. A várpalotai hevrakönyvben a dátumot az egyesület profiljának megfelelő, halottakkal kapcsolatos bibliai idézet (Dániel 12:2) megjelölt betűinek összeadásával kapjuk meg. A gazdagon illusztrált címlapon a bűnbeesés jelentét láthatjuk, szimmetrikusan ismétlődő jelentben Éva az almával áll a tudás fája alatt, míg a kígyó a cím egyik szavát fonja körbe. Az alsó részen ábrázolt oroszlán a könyvet író Mose Wolf (oroszlán) Freudenbergre, míg a szarvas a hevra elöljárójára, Avraham Hirs (szarvas) Schwarczra utal.

Creator

Mose Wolf Freudenberg

Coverage

Date

1837

Provenance

Ajándék, 1951. Eredeti leltári száma?

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 217

Language

Document Item Type Metadata

Original Format

ink, multicolour illustrations on paper, handwriting.
37,5 x 27 cm
40_palota.jpg
64_1073_1.jpg
64_1073_2.jpg
64_1073_tak1.jpg
64_1073_tak1a.jpg
64_1073_tak2.jpg
64_1073_tak3.jpg
64_1073_tak5.jpg
64_1073_tak5_ger.jpg
64_1073_tak5_ger_det.jpg
]]>
Tue, 18 Sep 2012 21:04:11 +0200
<![CDATA[Memorbuch, Bonyhád ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27475

Dublin Core

Title

Memorbuch, Bonyhád

Identifier

2018.55

Description

Bonyhádon már a 18. században tekintélyes hitközség működött, melynek emléke a levéltár állományában lévő több kötetnyi 18-19. századi bonyhádi jegyzőkönyv. A közösség jelentős részének kiirtását követően a hazatértek 1949-re újraalapították a neológ és az ortodox hitközséget is, s a visszatértek a 108 tagú neológ közösség elpusztult tagjainak nevét – a memorbuchok középkori gyakorlatát követve – emlékkönyvben rögzítették. A kötet borítása és papírja alapján egy 19. század közepéről üresen megmaradt jegyzőkönyvet használtak fel erre a célra. A munkaszolgálatban elhunytak névsorát bevezető lapon a héber szöveg negyedik sorában héber betűkkel, de magyarul írják a munkaszolgálat szót, mert nem találtak megfelelő kifejezést a héber nyelvben. A szöveg alatti kép arra utal, hogy a jegyzőkönyvet készítő ismerte a koncentrációs táborok és munkaszolgálatos tömegsírok feltárása során a készített fényképeket.

Coverage

Date

1945 után

Provenance

levéltárban fennmaradt dokumentum

Document Item Type Metadata

Text

névlista

Original Format

papír, bőr kötés, kézírás, tinta, színes festék

Elhelyezés

állandó kiállításban
76_bonyhadmemor.jpg
4_4_12.JPG
]]>
Wed, 10 Oct 2012 14:39:17 +0200
<![CDATA[Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz)]]> http://collections.milev.hu/items/show/28556

Dublin Core

Title

Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz)

Identifier

64.1067

Description

A nagykanizsai hevra kadisa 1769 és 1793 között vezetett jegyzőkönyvébe ezek mellett bemásolták a halottak eltakarításával foglalkozó kortárs művek egy részét is. A széfer hasszidim című mű pokolról szóló traktátusának szövegét tíz, a halott körüli szolgálatokat és a bűnös lélek megtisztulását ábrázoló figurális ábrázolás egészíti ki. A rajzok élethűen ábrázolják a tizennyolcadik század végének magyarországi zsidó viseletét csakúgy, mint a kortárs elképzeléseket a pokolról, az angyalokról, vagy akár a tisztító tűzről. A figurális jelenetek mellett a kötet mind a kétszázkilencvenkilenc lapjának széle gazdagon díszített. Az illusztrációkat a kaboldi Jicchak Eizik készítette, akinek több nyugat-magyarországi illusztrált kötete ismert.

Creator

Jicchak Eisik Kabold

Coverage

Date

1769-1793

Provenance

Nagykanizsai hitközség letéte, 1949.

References

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 67

Schöner Alfréd: A Pokol Traktátusa a nagykanizsai hevra kadisa könyvben. 

Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.9-11. 

Document Item Type Metadata

Text

Chevra szabályzata (takkanot)
Szemelvények: Széfer Chaszidim, Masszechet Gehinnom
Fejezetek: Sulchan Aruch,
Mose Zakuto: Tolte Aruch

Chevra tagok névsora,
Adományozók
Végrendeletek

teljes terjedelmében illusztrált

Original Format

papír, bőr kötés fém rátétekkel

46 x 34 cm
299 lap

Elhelyezés

állandó kiállításban (Tamid) látható
37a.jpg
]]>
Fri, 23 Jan 2015 17:11:20 +0100
<![CDATA[Zsámbéki hitközségi iratok ]]> http://collections.milev.hu/items/show/29571

Dublin Core

Title

Zsámbéki hitközségi iratok

Identifier

3817_zsambek.jpg
]]>
Sat, 12 Mar 2016 14:45:48 +0100
<![CDATA[Hevra Kadisa jegyzőkönyv, Jánosháza ]]> http://collections.milev.hu/items/show/30418

Dublin Core

Title

Hevra Kadisa jegyzőkönyv, Jánosháza

Identifier

64.1088

Coverage

Date

1848

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, tinta, kézírás, színes illusztrációk, bőr kötés
31 x 48 x 9,5 cm

Elhelyezés

L1_A1_43
64_1088.jpg
]]>
Fri, 20 May 2016 16:33:49 +0200
<![CDATA[ספר לזכרון הנשמות Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve ]]> http://collections.milev.hu/items/show/30701

Dublin Core

Title

ספר לזכרון הנשמות
Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve

Identifier

64.1060
(X-29)

Coverage

Date

1846

Provenance

Szekszárdi hitközség ajándéka, 1955.
Eredeti leltári száma: 5116

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, tinta, kézírás, eredeti fém tokban
64_1060.jpg
]]>
Thu, 09 Jun 2016 11:19:36 +0200
<![CDATA[Tatai hevra kadisa jegyzőkönyve ]]> http://collections.milev.hu/items/show/30702

Dublin Core

Title

Tatai hevra kadisa jegyzőkönyve

Identifier

64.1068
(X-83)

Description

Coverage

Date

1797-1812

Provenance

Ajándék, 1953. Eredeti leltári száma: 4973

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, tinta, kézírás, bársony kötésben 26 x 38,5 cm

Elhelyezés

L1_H1_41
64_1068sm.jpg
64_1068.jpg
]]>
Thu, 09 Jun 2016 11:35:42 +0200