1 10 31 http://collections.milev.hu/files/original/6bf92f61dbac6f626c17ea9a5980790f.gif 6c5ed502dd2a10386f05d2fe5b1a48cb Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 237 Height 425 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data ink on paper, 38,5 x 25 cm Elhelyezés Látványraktár Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma Description An account of the resource A 18. században kiépülő magyarországi zsidó községek számtalan jóléti intézményt tartottak fenn. Legelterjedtebbek a hevrá kádisák voltak, melyek elsődleges feladata a halottak rituális eltemetése és a temetők fenntartása volt. A temetkezések költségeit és a betegek, árvák, özvegyek segélyezését a közösség valamennyi tagjától begyűjtött adományokból, a cedákából fedezték. A hevrá kádisák a helyi alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést általában díszesen kimunkált jegyzőkönyvben, görög eredetű héber szóval pinkászban vezették. A jánoshalmi hevrá kádisá jegyzőkönyvének címlapja a 18–19 századi héber könyvek jellegzetes kapuzatos díszítésével készült, melynek kapumezőjében olvasható a jegyzőkönyv címe, mely a településnevet a helyben használt változatban, Jankovácként rögzíti. A címlap alsó harmadának festett temetési jelenetén láthatjuk, hogy a hevrá kádisá tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük imatáblát tartó férfi. Az ábrázolás emléke annak a régi, a modernizálódó államok közegészségügyi rendszabályaival megszüntetett gyakorlatnak, amikor koporsó nélkül, egyszerű deszkára fektetve temették el a halottakat. Creator An entity primarily responsible for making the resource Fleisch Aszód Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1802 Rights Information about rights held in and over the resource HU HJA Language A language of the resource Hebrew, Yiddish, German, Hungarian Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=J%C3%A1noshalma&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;ll=46.283377,19.322891&amp;spn=0.266213,0.617294&amp;sll=47.482432,19.129542&amp;sspn=0.234342,0.617294&amp;t=h&amp;hnear=J%C3%A1noshalma,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=11">Jánoshalma, Jankovác</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Schmelzer Salamon ajándéka, 1950 eredeti leltári száma: 4629 <br /><a href="https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_muzeumi_iratok_adomanykoszonok/?pg=477&amp;layout=s">Köszönőlevél</a> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1072 References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 218 Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. fedél/csonkolt Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 17 http://collections.milev.hu/files/original/f4e0be86a1ce88751354fe040c4a2bf1.jpg cfefecc491af985de2c21500017d0c0d Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 432 Height 647 Bit Depth 8 Channels 3 http://collections.milev.hu/files/original/7d59ad47f32a3a820a41d41d58e22344.jpg d9108c0f92e85927fb748f553e668457 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 455 Height 664 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data handwriting, ink on paper, paper bindig with application, 27 x 39 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Adomány nyilvántartó könyv Description An account of the resource A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedáká. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese volt: a vagyonosabbak adományokkal támogatták a szegényeket és a segítő egyleteket, a rászorultak pedig ezek segítségével kerülhettek jobb helyzetbe. A tizennyolcadik században már létező, 1809-ben zsinagógát is építő irsai zsidó közösségben 1823-ból maradt fenn az első adomány nyilvántartó könyv. A nagy alakú füzet címlapján szív alakú papírrátétben olvashatjuk a dokumentum címét, a rátét alatt pedig megfestett papírdarabokból összeállított kétfejű sas alakja látszik. A kötet első oldalán a Szentély két oszlopára, Jákinra és Boázra emlékeztető oszlopokból hal-farkú, sas-csőrű, kígyószerű lények nőnek ki, köztük pedig kerek gránátalma motívum. A kötetben közel egy évtizedig vezették az adományokkal kapcsolatos feljegyzéseket, a következő kötet 1832.ben indul. Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1823 Rights Information about rights held in and over the resource HU HJA Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Albertirsa&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.548207,18.718488&amp;sspn=0.158736,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=Albertirsa,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=12">Irsa</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 21 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.172 http://collections.milev.hu/files/original/1556148a3e82b65a4a4d9f75c67f4102.jpg 40a3fe174c831accea500aba0e29d9d2 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 425 Height 320 Bit Depth 8 Channels 3 http://collections.milev.hu/files/original/812a2b3d6bc1ccf05a36528508cbcb45.jpg 7d9902e928b83238d0ea735c9c8cad8e http://collections.milev.hu/files/original/2758735520fdb9f40618e412884d67e9.jpg f5cbbba23a4bcbdef2f080c2cc763d83 http://collections.milev.hu/files/original/e6fcb02f9f721c9b6b9c37b352d4062a.jpg a984a28648b9be8dfad9e3f4c2a0a3c0 http://collections.milev.hu/files/original/c617bf1afeece780c8c76445041a089a.jpg 541ea1c6ad8e61daee5bde3b90f9c100 http://collections.milev.hu/files/original/d9f01ad096e2dcb83dbe239bfa325ec6.jpg e715bdf97b86307f1b92fff2aa6751d5 http://collections.milev.hu/files/original/d03cb3d184d8c0fc941a5b81aa908fd4.jpg ec5985390bb1b265daf3b2dad296eb15 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data ink ion paper, handwriting, multi-coloured illustrazion on the titlepage 55 x 40 x 7 cm 2 db Elhelyezés L1_A1_41 L1_A1_42 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828 Minute book of the Jewish Community in Pest, 1828 Description An account of the resource Az 1820-as évekre a pesti zsidó közösség már kiépítette szervezetét, mely a sokféle joghátrányban élő közösség életét szabályozta és igazgatta. A zsidó község életére vonatkozó döntéseket az elöljáróság hozta, melyben a korszak legtekintélyesebb – azaz legtanultabb és/vagy leggazdagabb - tagjai foglaltak helyet. Hetente üléseztek, és döntéseik eredményét jegyzőkönyvekben rögzítették. A jegyzőkönyveket eleinte még héber betűkkel írták, majd fokozatosan áttértek a gótbetűs német, majd a latin betűs magyar szövegezésre. Az 1828-ban kezdett jegyzőkönyvet két példányban vezették, melyek szóról szóra megegyeznek egymással, eltérés csupán írásmódjukban van: az egyik kötetet héber betűkkel, a másikat már gót betűkkel, mindkettőt németül, a német helyesírás korabeli szabályait betartva. Feltehetően ebben az időpontban a még csak héberül, illetve a már németül is író-olvasó elöljárók nagyjából kiegyenlítetten voltak jelen az elöljáróságban, ezért volt szükség a párhuzamos jegyzőkönyvezésre. A kötetek címlapja még héber, melyen a pirossal kiemelt betűk számértéke adja a dátumot. A címet a korszak biedermeier divatjának megfelelő, de a népművészet virágaira is emlékeztető rózsaág keretezi. Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1828 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context HU HJA I-2-4a (90.63) HU HJA I-2-4b (90-64) Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Kir%C3%A1ly+utca&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.495603,19.056773&amp;spn=0.019862,0.045447&amp;sll=48.146239,17.107262&amp;sspn=0.313832,0.727158&amp;t=h&amp;hq=Kir%C3%A1ly+utca&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=15">Pest</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Helyben fennmaradt iratanyag http://collections.milev.hu/files/original/490ae34c8b1a1e3c5bdd733a9e217eb1.jpg 766cf83d086d6493c9fc532e66baa70c Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 1026 Height 1382 Bit Depth 8 Channels 3 http://collections.milev.hu/files/original/aeb90ffefeb45ac6893fd87c78e2ca01.jpg 3b8102767b8b13f139d6188af42ea8a5 http://collections.milev.hu/files/original/40aeec4e40a330699733de9044064b75.jpg d6ebd81b013d547c166edf06770ee002 http://collections.milev.hu/files/original/db0dd39fcf5ede22bfb938084f529bb6.jpg 9e37b3e9518a6bd74b535f926c68dc70 http://collections.milev.hu/files/original/0983a7fe13c748571a43feac9f092ab2.jpg 9c8c2768739347786c61c34e8d4b07c4 http://collections.milev.hu/files/original/ec3fdd08f0e064a868860ba80ba4094e.jpg 8dd7e4c26ad7389748120d5244c7aba1 http://collections.milev.hu/files/original/f6d8b78189314227e2c84dd7ef5a32fd.jpg 4fc486bc494c6b7c882ea0dea6deb718 http://collections.milev.hu/files/original/0625a1ae28543978044d309221c9568a.jpg 57a8ab964b6122edd459259ca4d734b7 http://collections.milev.hu/files/original/c7e286cdd1449598ece3b6cb10925cb3.jpg fb186d8a8a7923ed5a7eb923d1f2cb24 http://collections.milev.hu/files/original/2b3cff6f11a48bbba2e472525a97fa3c.jpg e532c4fcb3dc08cfca30b3a0b63d9483 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data ink, multicolour illustrations on paper, handwriting. 37,5 x 27 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hevra kadisa jegyzőkönyve Description An account of the resource A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek. Mivel a hevrákba csak istenfélő, szigorúan vallásos tagokat vettek fel, a hevrakönyvek rendszerint míves héberséggel, a zsidó szent szövegek gyakori idézésével készültek. Mivel a héber betűknek számértéke is van, a számokat is a 22 jel alkalmazásával írják le. A várpalotai hevrakönyvben a dátumot az egyesület profiljának megfelelő, halottakkal kapcsolatos bibliai idézet (Dániel 12:2) megjelölt betűinek összeadásával kapjuk meg. A gazdagon illusztrált címlapon a bűnbeesés jelentét láthatjuk, szimmetrikusan ismétlődő jelentben Éva az almával áll a tudás fája alatt, míg a kígyó a cím egyik szavát fonja körbe. Az alsó részen ábrázolt oroszlán a könyvet író Mose Wolf (oroszlán) Freudenbergre, míg a szarvas a hevra elöljárójára, Avraham Hirs (szarvas) Schwarczra utal. Creator An entity primarily responsible for making the resource <p>Mose Wolf Freudenberg</p> Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1837 Language A language of the resource Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1073 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=V%C3%A1rpalota&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.529974,21.639357&amp;sspn=0.27632,0.617294&amp;t=h&amp;hnear=V%C3%A1rpalota,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=12">Várpalota </a></p> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 217 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Ajándék, 1951. Eredeti leltári száma? http://collections.milev.hu/files/original/7b065d76ad042e433dadbdb2e6b74185.jpg 318f1c128b552da485c03d299fd1a8b3 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 1119 Height 1540 Bit Depth 8 Channels 3 http://collections.milev.hu/files/original/0afea0c1e4290a7461fd37fd0f39426e.JPG 1ff1bf519bff2cb2eebbade27884d3b7 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. névlista Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, bőr kötés, kézírás, tinta, színes festék Elhelyezés állandó kiállításban Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Memorbuch, Bonyhád Description An account of the resource Bonyhádon már a 18. században tekintélyes hitközség működött, melynek emléke a levéltár állományában lévő több kötetnyi 18-19. századi bonyhádi jegyzőkönyv. A közösség jelentős részének kiirtását követően a hazatértek 1949-re újraalapították a neológ és az ortodox hitközséget is, s a visszatértek a 108 tagú neológ közösség elpusztult tagjainak nevét – a memorbuchok középkori gyakorlatát követve – emlékkönyvben rögzítették. A kötet borítása és papírja alapján egy 19. század közepéről üresen megmaradt jegyzőkönyvet használtak fel erre a célra. A munkaszolgálatban elhunytak névsorát bevezető lapon a héber szöveg negyedik sorában héber betűkkel, de magyarul írják a munkaszolgálat szót, mert nem találtak megfelelő kifejezést a héber nyelvben. A szöveg alatti kép arra utal, hogy a jegyzőkönyvet készítő ismerte a koncentrációs táborok és munkaszolgálatos tömegsírok feltárása során a készített fényképeket. Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1945 után Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2018.55 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://goo.gl/maps/aQVtWXxpuvSAdbd29" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bonyhád</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. levéltárban fennmaradt dokumentum http://collections.milev.hu/files/original/49aeec2b8f1f730f07a1f00e67d7d0dd.jpg 191530120daf9c4800554b50690ec3c4 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 589 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. Chevra szabályzata (takkanot) Szemelvények: Széfer Chaszidim, Masszechet Gehinnom Fejezetek: Sulchan Aruch, Mose Zakuto: Tolte Aruch Chevra tagok névsora, Adományozók Végrendeletek teljes terjedelmében illusztrált Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, bőr kötés fém rátétekkel 46 x 34 cm 299 lap Elhelyezés állandó kiállításban (Tamid) látható Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz) Description An account of the resource A nagykanizsai hevra kadisa 1769 és 1793 között vezetett jegyzőkönyvébe ezek mellett bemásolták a halottak eltakarításával foglalkozó kortárs művek egy részét is. A széfer hasszidim című mű pokolról szóló traktátusának szövegét tíz, a halott körüli szolgálatokat és a bűnös lélek megtisztulását ábrázoló figurális ábrázolás egészíti ki. A rajzok élethűen ábrázolják a tizennyolcadik század végének magyarországi zsidó viseletét csakúgy, mint a kortárs elképzeléseket a pokolról, az angyalokról, vagy akár a tisztító tűzről. A figurális jelenetek mellett a kötet mind a kétszázkilencvenkilenc lapjának széle gazdagon díszített. Az illusztrációkat a kaboldi Jicchak Eizik készítette, akinek több nyugat-magyarországi illusztrált kötete ismert. Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1769-1793 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1067 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://goo.gl/maps/tawrO" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nagykanizsa</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 67<br /><br />Schöner Alfréd: <a href="http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/580/">A Pokol Traktátusa a nagykanizsai hevra kadisa könyvben. <br /><br /></a> <p>Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.9-11. </p> Creator An entity primarily responsible for making the resource Jicchak Eisik Kabold Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Nagykanizsai hitközség letéte, 1949. http://collections.milev.hu/files/original/450171410b2364bc0f4e971a89a61bfc.jpg d78e73550f9ae7f44d766cfe3c97dbe9 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Zsámbéki hitközségi iratok Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context <a href="http://archives.milev.hu/index.php/zsambek;isad" target="_blank" rel="noreferrer noopener">X-126</a> http://collections.milev.hu/files/original/463dcad9773af5bebceead577656ea1f.jpg cd3fbbec1de27ca5dca556a83bfdf800 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, tinta, kézírás, színes illusztrációk, bőr kötés 31 x 48 x 9,5 cm Elhelyezés L1_A1_43 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hevra Kadisa jegyzőkönyv, Jánosháza Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1088 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1848 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://www.google.hu/maps/place/J%C3%A1nosh%C3%A1za/@47.114426,17.0805843,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476940b24d312a99:0x400c4290c1e2a80!8m2!3d47.1199783!4d17.1634865?hl=hu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jánosháza</a> http://collections.milev.hu/files/original/fef91dba36da24e268913b594cfbb3ee.jpg 41f928ed46a4b4eab9998aedb6b96cad Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, tinta, kézírás, eredeti fém tokban Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource ספר לזכרון הנשמות Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1060 (X-29) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1846 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://goo.gl/maps/KkTm4eeSVf7zvt8E9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fadd</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Szekszárdi hitközség ajándéka, 1955. Eredeti leltári száma: 5116 http://collections.milev.hu/files/original/943c83c1e28deb08869427f21a2f5741.jpg f58b1f5261811392aa19c4dca88d5fa2 http://collections.milev.hu/files/original/68fb5f329a847a487f6341d0eafc2367.jpg 6fd5a3cd50327ec6d3d63c6559d187e4 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Pinkaszok (Hitközségi, egyesületi jegyzőkönyvek) </strong>/<em>Pinqasim (minute books of communities and associations)</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, tinta, kézírás, bársony kötésben 26 x 38,5 cm Elhelyezés L1_H1_41 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Tatai hevra kadisa jegyzőkönyve Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1068 (X-83) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1797-1812 Description An account of the resource <a href="http://archives.milev.hu/index.php/tata;isad">Fondjegyzékben</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Ajándék, 1953. Eredeti leltári száma: 4973 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://goo.gl/maps/tsaSMopt7TYB9UJ56" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tata</a>