Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma A 18. században kiépülő magyarországi zsidó községek számtalan jóléti intézményt tartottak fenn. Legelterjedtebbek a hevrá kádisák voltak, melyek elsődleges feladata a halottak rituális eltemetése és a temetők fenntartása volt. A temetkezések költségeit és a betegek, árvák, özvegyek segélyezését a közösség valamennyi tagjától begyűjtött adományokból, a cedákából fedezték. A hevrá kádisák a helyi alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést általában díszesen kimunkált jegyzőkönyvben, görög eredetű héber szóval pinkászban vezették. A jánoshalmi hevrá kádisá jegyzőkönyvének címlapja a 18–19 századi héber könyvek jellegzetes kapuzatos díszítésével készült, melynek kapumezőjében olvasható a jegyzőkönyv címe, mely a településnevet a helyben használt változatban, Jankovácként rögzíti. A címlap alsó harmadának festett temetési jelenetén láthatjuk, hogy a hevrá kádisá tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük imatáblát tartó férfi. Az ábrázolás emléke annak a régi, a modernizálódó államok közegészségügyi rendszabályaival megszüntetett gyakorlatnak, amikor koporsó nélkül, egyszerű deszkára fektetve temették el a halottakat. Fleisch Aszód 1802 HU HJA Hebrew, Yiddish, German, Hungarian 64.1072 <a href="https://maps.google.com/maps?q=J%C3%A1noshalma&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;ll=46.283377,19.322891&amp;spn=0.266213,0.617294&amp;sll=47.482432,19.129542&amp;sspn=0.234342,0.617294&amp;t=h&amp;hnear=J%C3%A1noshalma,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=11">Jánoshalma, Jankovác</a> Adomány nyilvántartó könyv A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedáká. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese volt: a vagyonosabbak adományokkal támogatták a szegényeket és a segítő egyleteket, a rászorultak pedig ezek segítségével kerülhettek jobb helyzetbe. A tizennyolcadik században már létező, 1809-ben zsinagógát is építő irsai zsidó közösségben 1823-ból maradt fenn az első adomány nyilvántartó könyv. A nagy alakú füzet címlapján szív alakú papírrátétben olvashatjuk a dokumentum címét, a rátét alatt pedig megfestett papírdarabokból összeállított kétfejű sas alakja látszik. A kötet első oldalán a Szentély két oszlopára, Jákinra és Boázra emlékeztető oszlopokból hal-farkú, sas-csőrű, kígyószerű lények nőnek ki, köztük pedig kerek gránátalma motívum. A kötetben közel egy évtizedig vezették az adományokkal kapcsolatos feljegyzéseket, a következő kötet 1832.ben indul. 1823 HU HJA 71.172 <a href="https://maps.google.com/maps?q=Albertirsa&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.548207,18.718488&amp;sspn=0.158736,0.363579&amp;t=h&amp;hnear=Albertirsa,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=12">Irsa</a> Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828 Minute book of the Jewish Community in Pest, 1828 Az 1820-as évekre a pesti zsidó közösség már kiépítette szervezetét, mely a sokféle joghátrányban élő közösség életét szabályozta és igazgatta. A zsidó község életére vonatkozó döntéseket az elöljáróság hozta, melyben a korszak legtekintélyesebb – azaz legtanultabb és/vagy leggazdagabb - tagjai foglaltak helyet. Hetente üléseztek, és döntéseik eredményét jegyzőkönyvekben rögzítették. A jegyzőkönyveket eleinte még héber betűkkel írták, majd fokozatosan áttértek a gótbetűs német, majd a latin betűs magyar szövegezésre. Az 1828-ban kezdett jegyzőkönyvet két példányban vezették, melyek szóról szóra megegyeznek egymással, eltérés csupán írásmódjukban van: az egyik kötetet héber betűkkel, a másikat már gót betűkkel, mindkettőt németül, a német helyesírás korabeli szabályait betartva. Feltehetően ebben az időpontban a még csak héberül, illetve a már németül is író-olvasó elöljárók nagyjából kiegyenlítetten voltak jelen az elöljáróságban, ezért volt szükség a párhuzamos jegyzőkönyvezésre. A kötetek címlapja még héber, melyen a pirossal kiemelt betűk számértéke adja a dátumot. A címet a korszak biedermeier divatjának megfelelő, de a népművészet virágaira is emlékeztető rózsaág keretezi. 1828 HU HJA I-2-4a (90.63) HU HJA I-2-4b (90-64) <a href="https://maps.google.com/maps?q=Budapest,+Kir%C3%A1ly+utca&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.495603,19.056773&amp;spn=0.019862,0.045447&amp;sll=48.146239,17.107262&amp;sspn=0.313832,0.727158&amp;t=h&amp;hq=Kir%C3%A1ly+utca&amp;hnear=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=15">Pest</a> Hevra kadisa jegyzőkönyve A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek. Mivel a hevrákba csak istenfélő, szigorúan vallásos tagokat vettek fel, a hevrakönyvek rendszerint míves héberséggel, a zsidó szent szövegek gyakori idézésével készültek. Mivel a héber betűknek számértéke is van, a számokat is a 22 jel alkalmazásával írják le. A várpalotai hevrakönyvben a dátumot az egyesület profiljának megfelelő, halottakkal kapcsolatos bibliai idézet (Dániel 12:2) megjelölt betűinek összeadásával kapjuk meg. A gazdagon illusztrált címlapon a bűnbeesés jelentét láthatjuk, szimmetrikusan ismétlődő jelentben Éva az almával áll a tudás fája alatt, míg a kígyó a cím egyik szavát fonja körbe. Az alsó részen ábrázolt oroszlán a könyvet író Mose Wolf (oroszlán) Freudenbergre, míg a szarvas a hevra elöljárójára, Avraham Hirs (szarvas) Schwarczra utal. <p>Mose Wolf Freudenberg</p> 1837 64.1073 <p><a href="https://maps.google.com/maps?q=V%C3%A1rpalota&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.529974,21.639357&amp;sspn=0.27632,0.617294&amp;t=h&amp;hnear=V%C3%A1rpalota,+Magyarorsz%C3%A1g&amp;z=12">Várpalota </a></p> Memorbuch, Bonyhád Bonyhádon már a 18. században tekintélyes hitközség működött, melynek emléke a levéltár állományában lévő több kötetnyi 18-19. századi bonyhádi jegyzőkönyv. A közösség jelentős részének kiirtását követően a hazatértek 1949-re újraalapították a neológ és az ortodox hitközséget is, s a visszatértek a 108 tagú neológ közösség elpusztult tagjainak nevét – a memorbuchok középkori gyakorlatát követve – emlékkönyvben rögzítették. A kötet borítása és papírja alapján egy 19. század közepéről üresen megmaradt jegyzőkönyvet használtak fel erre a célra. A munkaszolgálatban elhunytak névsorát bevezető lapon a héber szöveg negyedik sorában héber betűkkel, de magyarul írják a munkaszolgálat szót, mert nem találtak megfelelő kifejezést a héber nyelvben. A szöveg alatti kép arra utal, hogy a jegyzőkönyvet készítő ismerte a koncentrációs táborok és munkaszolgálatos tömegsírok feltárása során a készített fényképeket. 1945 után 2018.55 <a href="https://goo.gl/maps/aQVtWXxpuvSAdbd29" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bonyhád</a> Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz) A nagykanizsai hevra kadisa 1769 és 1793 között vezetett jegyzőkönyvébe ezek mellett bemásolták a halottak eltakarításával foglalkozó kortárs művek egy részét is. A széfer hasszidim című mű pokolról szóló traktátusának szövegét tíz, a halott körüli szolgálatokat és a bűnös lélek megtisztulását ábrázoló figurális ábrázolás egészíti ki. A rajzok élethűen ábrázolják a tizennyolcadik század végének magyarországi zsidó viseletét csakúgy, mint a kortárs elképzeléseket a pokolról, az angyalokról, vagy akár a tisztító tűzről. A figurális jelenetek mellett a kötet mind a kétszázkilencvenkilenc lapjának széle gazdagon díszített. Az illusztrációkat a kaboldi Jicchak Eizik készítette, akinek több nyugat-magyarországi illusztrált kötete ismert. Jicchak Eisik Kabold 1769-1793 64.1067 <a href="https://goo.gl/maps/tawrO" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nagykanizsa</a> Zsámbéki hitközségi iratok <a href="http://archives.milev.hu/index.php/zsambek;isad" target="_blank" rel="noreferrer noopener">X-126</a> Hevra Kadisa jegyzőkönyv, Jánosháza 1848 64.1088 <a href="https://www.google.hu/maps/place/J%C3%A1nosh%C3%A1za/@47.114426,17.0805843,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476940b24d312a99:0x400c4290c1e2a80!8m2!3d47.1199783!4d17.1634865?hl=hu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jánosháza</a> ספר לזכרון הנשמות Faddi Hevra Kadisa mazkirkönyve 1846 64.1060 (X-29) <a href="https://goo.gl/maps/KkTm4eeSVf7zvt8E9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fadd</a> Tatai hevra kadisa jegyzőkönyve <a href="http://archives.milev.hu/index.php/tata;isad">Fondjegyzékben</a> 1797-1812 64.1068 (X-83) <a href="https://goo.gl/maps/tsaSMopt7TYB9UJ56" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tata</a>