<![CDATA[MILEV]]> http://collections.milev.hu/items/browse?collection=77&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&sort_dir=a&output=rss2 Sun, 12 Jul 2020 22:26:13 +0200 toronyizsuzsanna@gmail.com (MILEV) Hungarian Jewish Museum and Archives www.milev.hu Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Hevra kadisa jegyzőkönyve ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27447

Dublin Core

Title

Hevra kadisa jegyzőkönyve

Identifier

64.1073

Description

A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek. Mivel a hevrákba csak istenfélő, szigorúan vallásos tagokat vettek fel, a hevrakönyvek rendszerint míves héberséggel, a zsidó szent szövegek gyakori idézésével készültek. Mivel a héber betűknek számértéke is van, a számokat is a 22 jel alkalmazásával írják le. A várpalotai hevrakönyvben a dátumot az egyesület profiljának megfelelő, halottakkal kapcsolatos bibliai idézet (Dániel 12:2) megjelölt betűinek összeadásával kapjuk meg. A gazdagon illusztrált címlapon a bűnbeesés jelentét láthatjuk, szimmetrikusan ismétlődő jelentben Éva az almával áll a tudás fája alatt, míg a kígyó a cím egyik szavát fonja körbe. Az alsó részen ábrázolt oroszlán a könyvet író Mose Wolf (oroszlán) Freudenbergre, míg a szarvas a hevra elöljárójára, Avraham Hirs (szarvas) Schwarczra utal.

Creator

Mose Wolf Freudenberg

Coverage

Date

1837

Provenance

Ajándék, 1951. Eredeti leltári száma?

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 217

Language

Document Item Type Metadata

Original Format

ink, multicolour illustrations on paper, handwriting.
37,5 x 27 cm
40_palota.jpg
64_1073_1.jpg
64_1073_2.jpg
64_1073_tak1.jpg
64_1073_tak1a.jpg
64_1073_tak2.jpg
64_1073_tak3.jpg
64_1073_tak5.jpg
64_1073_tak5_ger.jpg
64_1073_tak5_ger_det.jpg
]]>
Tue, 18 Sep 2012 21:04:11 +0200
<![CDATA[Óbudai Chevra Kadisa tagnyilvántartása ]]> http://collections.milev.hu/items/show/34673

Dublin Core

Title

Óbudai Chevra Kadisa tagnyilvántartása

Identifier

77.157

Description

díszes, ezüst veretes bőr kötésben előre nyomtatott lapokon a tagok névlistája

Creator

Óbudai Chevra Kadisa

Coverage

Date

1903

Document Item Type Metadata

Original Format

bőr kötés ezüst veretekkel

Elhelyezés

L1_A2_51
77_157.jpg
77_157d.jpg
]]>
Mon, 16 Jul 2018 11:21:50 +0200
<![CDATA[A bajai tűzvész emlékkönyve ]]> http://collections.milev.hu/items/show/34572

Dublin Core

Title

A bajai tűzvész emlékkönyve

Identifier

2018.35

Description

Az 1840. május 1-i tűzvész leírása és a károk enyhítésére gyűjtött adományok jegyzéke.
Belekötött rézmetszettel a tűzvészről:
rajzolta: Mayer F. Pesten,
Schmidt János (Pest) litográfiája

Creator

Bajai zsidó hitközség
Mayer F.
Schmidt János

Coverage

Date

1845

Document Item Type Metadata

Text

a tűzvész leírása magyarul és németül + az adományok nyilvántartása

Original Format

bőrbe kötött papír lapok, tinta, kézírás
belekötött rézmetszettel
27 x 43 x 3 cm

Elhelyezés

Látványraktár L1_E3_52
2018_35a.jpg
2018_35b.jpg
2018_35c.jpg
]]>
Mon, 04 Jun 2018 10:36:07 +0200
<![CDATA[Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma]]> http://collections.milev.hu/items/show/27305

Dublin Core

Title

Hevra Kadisa jegyzőkönyve, Jánoshalma

Identifier

64.1072

Description

A 18. században kiépülő magyarországi zsidó községek számtalan jóléti intézményt tartottak fenn. Legelterjedtebbek a hevrá kádisák voltak, melyek elsődleges feladata a halottak rituális eltemetése és a temetők fenntartása volt. A temetkezések költségeit és a betegek, árvák, özvegyek segélyezését a közösség valamennyi tagjától begyűjtött adományokból, a cedákából fedezték. A hevrá kádisák a helyi alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést általában díszesen kimunkált jegyzőkönyvben, görög eredetű héber szóval pinkászban vezették. A jánoshalmi hevrá kádisá jegyzőkönyvének címlapja a 18–19 századi héber könyvek jellegzetes kapuzatos díszítésével készült, melynek kapumezőjében olvasható a jegyzőkönyv címe, mely a településnevet a helyben használt változatban, Jankovácként rögzíti. A címlap alsó harmadának festett temetési jelenetén láthatjuk, hogy a hevrá kádisá tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük imatáblát tartó férfi. Az ábrázolás emléke annak a régi, a modernizálódó államok közegészségügyi rendszabályaival megszüntetett gyakorlatnak, amikor koporsó nélkül, egyszerű deszkára fektetve temették el a halottakat.

Creator

Fleisch Aszód

Date

1802

Provenance

Schmelzer Salamon ajándéka, 1950 eredeti leltári száma: 4629
Köszönőlevél

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 218

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. fedél/csonkolt

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 17

Rights

HU HJA

Language

Hebrew, Yiddish, German, Hungarian

Document Item Type Metadata

Original Format

ink on paper, 38,5 x 25 cm

Elhelyezés

Látványraktár
Untitled-1.gif
]]>
Sun, 26 Aug 2012 22:33:43 +0200
<![CDATA[Óbudai halotti emlékkönyv ספר הזכרות נשמות]]> http://collections.milev.hu/items/show/33624

Dublin Core

Title

Óbudai halotti emlékkönyv
ספר הזכרות נשמות

Identifier

64.1061

Creator

illusztráció: Joh. Tallner

Coverage

Date

1834

References

Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 216

Document Item Type Metadata

Text

Jizkor ima
122. zsoltár
mi sebérach
Áv háráchámim
névlista

Original Format

aranyozott nyomású fekete bőrkötés
7 papírlap
vízfesték, tinta, kézírás

27 x 20 cm

Restaurálás

Az NKA 204111/4130 számú támogatásával restaurálta Fehrentheil Henriette 2019-ben.

Restaurálási dokumentáció

Elhelyezés

ÜFJ 2

High resolution picture

elérhető
64_1061borito.jpg
64_1061ill.jpg
64_1061_1v.jpg
64_1061det.jpg
64_1061det2.jpg
]]>
Tue, 14 Nov 2017 12:07:43 +0100
<![CDATA[Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz)]]> http://collections.milev.hu/items/show/28556

Dublin Core

Title

Hevra Kadisa jegyzőkönyve (pinkasz)

Identifier

64.1067

Description

A nagykanizsai hevra kadisa 1769 és 1793 között vezetett jegyzőkönyvébe ezek mellett bemásolták a halottak eltakarításával foglalkozó kortárs művek egy részét is. A széfer hasszidim című mű pokolról szóló traktátusának szövegét tíz, a halott körüli szolgálatokat és a bűnös lélek megtisztulását ábrázoló figurális ábrázolás egészíti ki. A rajzok élethűen ábrázolják a tizennyolcadik század végének magyarországi zsidó viseletét csakúgy, mint a kortárs elképzeléseket a pokolról, az angyalokról, vagy akár a tisztító tűzről. A figurális jelenetek mellett a kötet mind a kétszázkilencvenkilenc lapjának széle gazdagon díszített. Az illusztrációkat a kaboldi Jicchak Eizik készítette, akinek több nyugat-magyarországi illusztrált kötete ismert.

Creator

Jicchak Eisik Kabold

Coverage

Date

1769-1793

Provenance

Nagykanizsai hitközség letéte, 1949.

References

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 67

Schöner Alfréd: A Pokol Traktátusa a nagykanizsai hevra kadisa könyvben. 

Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.9-11. 

Document Item Type Metadata

Text

Chevra szabályzata (takkanot)
Szemelvények: Széfer Chaszidim, Masszechet Gehinnom
Fejezetek: Sulchan Aruch,
Mose Zakuto: Tolte Aruch

Chevra tagok névsora,
Adományozók
Végrendeletek

teljes terjedelmében illusztrált

Original Format

papír, bőr kötés fém rátétekkel

46 x 34 cm
299 lap

Elhelyezés

állandó kiállításban (Tamid) látható
37a.jpg
]]>
Fri, 23 Jan 2015 17:11:20 +0100
<![CDATA[Sírhelynyilvántartás, Pest ]]> http://collections.milev.hu/items/show/32320

Dublin Core

Title

Sírhelynyilvántartás, Pest

Identifier

64.1085

Creator

Moritz Braun, szépírástanár, Pest

Coverage

Date

1853

Document Item Type Metadata

Text

sírhelynyilvántartás, héber betűs német

Original Format

papír, tinta, kézírás, címlapja színes festéssel díszített pergamen, bőr kötésben, leesett fém rátéttel (hiányzik)
38,5 x 53 x 4,5 cm

Elhelyezés

látványraktár
64_1085.jpg
64_1085s.jpg
]]>
Wed, 30 Nov 2016 13:54:58 +0100
<![CDATA[Cedaka nyilvántartás ]]> http://collections.milev.hu/items/show/35549

Dublin Core

Title

Cedaka nyilvántartás

Identifier

71.240

Creator

Shmuel Dov Reicheles

Coverage

Date

1838

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, bőr kötés
28 x 44 x 7 cm

Elhelyezés

L1_B1_12
71_240.jpg
]]>
Thu, 15 Aug 2019 18:09:33 +0200
<![CDATA[Adomány nyilvántartó könyv ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27307

Dublin Core

Title

Adomány nyilvántartó könyv

Identifier

71.172

Description

A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedáká. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese volt: a vagyonosabbak adományokkal támogatták a szegényeket és a segítő egyleteket, a rászorultak pedig ezek segítségével kerülhettek jobb helyzetbe. A tizennyolcadik században már létező, 1809-ben zsinagógát is építő irsai zsidó közösségben 1823-ból maradt fenn az első adomány nyilvántartó könyv. A nagy alakú füzet címlapján szív alakú papírrátétben olvashatjuk a dokumentum címét, a rátét alatt pedig megfestett papírdarabokból összeállított kétfejű sas alakja látszik. A kötet első oldalán a Szentély két oszlopára, Jákinra és Boázra emlékeztető oszlopokból hal-farkú, sas-csőrű, kígyószerű lények nőnek ki, köztük pedig kerek gránátalma motívum. A kötetben közel egy évtizedig vezették az adományokkal kapcsolatos feljegyzéseket, a következő kötet 1832.ben indul.

Coverage

Date

1823

References

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 21

Rights

HU HJA

Document Item Type Metadata

Original Format

handwriting, ink on paper, paper bindig with application, 27 x 39 cm
21_irsa_belsocimlap.jpg
21_irsacedaka_cimlap.jpg
]]>
Mon, 27 Aug 2012 10:41:04 +0200
<![CDATA[Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828 ]]> http://collections.milev.hu/items/show/27310

Dublin Core

Title

Pesti hitközség jegyzőkönyvei, 1828
Minute book of the Jewish Community in Pest, 1828

Identifier

HU HJA I-2-4a (90.63)
HU HJA I-2-4b (90-64)

Description

Az 1820-as évekre a pesti zsidó közösség már kiépítette szervezetét, mely a sokféle joghátrányban élő közösség életét szabályozta és igazgatta. A zsidó község életére vonatkozó döntéseket az elöljáróság hozta, melyben a korszak legtekintélyesebb – azaz legtanultabb és/vagy leggazdagabb - tagjai foglaltak helyet. Hetente üléseztek, és döntéseik eredményét jegyzőkönyvekben rögzítették. A jegyzőkönyveket eleinte még héber betűkkel írták, majd fokozatosan áttértek a gótbetűs német, majd a latin betűs magyar szövegezésre. Az 1828-ban kezdett jegyzőkönyvet két példányban vezették, melyek szóról szóra megegyeznek egymással, eltérés csupán írásmódjukban van: az egyik kötetet héber betűkkel, a másikat már gót betűkkel, mindkettőt németül, a német helyesírás korabeli szabályait betartva. Feltehetően ebben az időpontban a még csak héberül, illetve a már németül is író-olvasó elöljárók nagyjából kiegyenlítetten voltak jelen az elöljáróságban, ezért volt szükség a párhuzamos jegyzőkönyvezésre. A kötetek címlapja még héber, melyen a pirossal kiemelt betűk számértéke adja a dátumot. A címet a korszak biedermeier divatjának megfelelő, de a népművészet virágaira is emlékeztető rózsaág keretezi.

Coverage

Date

1828

Provenance

Helyben fennmaradt iratanyag

Document Item Type Metadata

Original Format

ink ion paper, handwriting, multi-coloured illustrazion on the titlepage
55 x 40 x 7 cm

2 db

Elhelyezés

L1_A1_41
L1_A1_42
37_rozsa_pestigemeinde.jpg
HJA_I_2_4a_titlepage.jpg
HJA_I_2_4a_1828July.jpg
HJA_I_2_4a_1828July_det.jpg
HJA_I_2_4b_titlepage.jpg
HJA_I_2_4b_1828July.jpg
HJA_I_2_4b_1828July_det.jpg
]]>
Mon, 27 Aug 2012 11:17:56 +0200