1 10 16 http://collections.milev.hu/files/original/f536092b975c69cc2a15d95db8b4a568.JPG 1cd71686d551417efeda9dd4aa52c92d Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 1134 Height 749 Bit Depth 8 Channels 3 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. Mi Praeses Dékán és orvosi kar ama híres és nevezetes pesti magyar királyi universitásban ezennel nyilván megismerjük és Mindeneknek tudtokra adjuk, hogy Kohn Katalin huszonhét esztendős, zsidó hitű, tekintetes nemes Veszprém Vármegye Pápa mezővárosából származott, a kiszabott tudományok megtanulása után, a Felség által rendelt szoros próbatételt a Bába mesterségből kiállotta, hogy ezen mesterség szabad gyakorlására hatalmat nyerjen. Ő ezernyolcszáz negyvenedik esztendei július huszonnyolcadik napján, a szoros vizsgálás alkalmával megszerzett ügyességének és tulajdonává tett tudományának olly bizonyságát adta, hogy a kérdő Urak az Ő feleleteivel mindnyájan megelégednének. Azért Mi Őtet a Felségtől reánk bízott hatalom szerént alkalmatos és tapasztalt Bábának ismérjük, kinyilatkoztatjuk, és megerősítjük, és pedig úgy, hogy őtet kiki olyannak ismerni tartozzék, és Ő mindenütt, nem csak a Magyar Országban és a hozzá kapcsolt tartományokban, hanem az Ausztriai Birodalom egyéb részeiben is, a Bécsi és Prágai Universitásokban megismért Bábákkal az ő mesterségét egyenlő jussal gyakorolhassa, úgy mindazonáltal, hogy a Mi Orvosi Karunk előtt letett esküvéséhez magát alkalmaztassa. Ezek megerősítésére az említett Kohn Katalin Bábának kiadtuk ezen Orvosi Kar nagy petsétjével ékesített és a Dékán s Notarius saját aláírásukkal megerősített Diplomát. Költ Pesten, Julius hó huszonkilencedik napján, ezernyolcszáz negyvenedik esztendőben. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data pergamen, tinta, kézírás 60 x 45 cm, függő pecséttel High resolution picture elérehető Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Bábaoklevél Kohn Katalin részére Description An account of the resource Amíg a nők otthon szültek, fontos feladatot kaptak a szakképzett segítők, a bábák. A bábaság volt az első államilag felügyelt, oktatott és fizetett, elismert női foglalkozás. Az 1770-es évektől létező, egyetemek tanfolyamain történő bábaképzésben való részvételt II. József 1787-es rendelete tette lehetővé zsidó nők számára. Az 19. század végére az összes bábák negyede zsidó volt. A zsidó asszonyok általában ragaszkodtak a zsidó bábához, mert így elkerülhették a bábakeresztséget, azaz a gyermek erőszakos elkeresztelését. A bábák gyakran közreműködtek a körülmetéléseknél is, biztosítva a szakszerű egészségügyi felügyeletet. Creator An entity primarily responsible for making the resource Magyar Királyi Egyetem, Orvosi KAr Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1840. július 29. Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://www.google.com/maps/place/V.+ker%C3%BClet,+Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g/@47.5002324,19.0520325,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741dc154c687d4d:0x500c4290c1ed580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pest</a> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 2018.7. Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Kohn Arnoldné ajándéka, 1918. Eredeti leltári száma: 1193 http://collections.milev.hu/files/original/8390603d6b5537095710dc3fae33ac45.jpg 7f697de66afc07e589b332ef756843c6 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data keretezett kézzel kitöltött nyomtatvány Restaurálás restaurálandó! Elhelyezés Látványraktár, rács Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Céhlevél Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1666 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Miskolc Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Sós Endre ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3659c Description An account of the resource Miskolci izraelita szabó és suszter sorcéh céhlevele Grünbaum Ignác suszter részére Publisher An entity responsible for making the resource available Rácz Ádám, Miskolc, 1865. , Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1870. június 19. http://collections.milev.hu/files/original/a1c575c07d15b15af992ff3f182811d7.jpg 1d2df9aafd9de83c04e0d44f9fa72281 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. kézzel részben kitöltött nyomtatvány Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data kartonra kasírozva, 50,5 x 36,5 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Lehrbrief (mesterlevél) Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.56 Description An account of the resource Berkovits Bernhard részére Publisher An entity responsible for making the resource available Johann Herz, Pest Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1860 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Óbuda http://collections.milev.hu/files/original/bed24cd7ce7bd31bc7c7714aad1a6ef8.jpg f69251aeb028fd98a3eb728834492f71 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 43,5 x 39,5 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.48 Title A name given to the resource Elemi népiskolai tanítőnői oklevél Description An account of the resource Blau Mária részére Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1913 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Budapest http://collections.milev.hu/files/original/f4761e111e45590c2bae90393f3d61fd.jpg c908ffe27987207fd514a5cad1edca36 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 48 x 65 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Löw Immánuel doktori oklevele Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.23 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1879 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Lipcse Description An account of the resource <a href="http://viaf.org/viaf/10616176" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Löw Immánuel</a> http://collections.milev.hu/files/original/393a882300867e313c157bcbe0b8dfba.jpg 9c414ba5da1187dd7b5a4c8c5cca11e0 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data fametszetekkel díszített nyomtatvány Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Mesterlevél Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 73.55 Description An account of the resource Kohn Dávid mesterlevele Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1840 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Csákvár http://collections.milev.hu/files/original/93d5cf09955aa412f494272685b526bc.jpg b8123d77b820eb1e3d10623efcc232ae Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data papír, kézírás. 25,5 x 40 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Hitoktatói bizonyítvány Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 73.57 Description An account of the resource az óbudai Braun Lipót bizonyítványa Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1830. augusztus 6. Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Prága Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Kohn Arnold hagyatékából, 1921. Eredeti leltári száma: 1213 http://collections.milev.hu/files/original/b5fa22d3379491764db76aa816fb4d9d.jpg 2a5358566b0311592a9fa7c92a8cffbf Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data kézzel kitöltött nyomtatvány 46,5 x 35 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Állatorvosi diploma Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.85 Description An account of the resource Epstein Dávid részére Creator An entity primarily responsible for making the resource Pesti egyetem Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1830 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Pest http://collections.milev.hu/files/original/d7cdae5b6bf5b13662f7fb06d60af846.jpg ce16487f8b71901d72609aeb4100f054 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data kézzel kitöltött nyomtatvány 35 x 48,5 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Kéményseprő bizonyítvány Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 71.40 Description An account of the resource Müller Ferenc részére Publisher An entity responsible for making the resource available Thuma Béla, Brünn Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1880. augusztus 28, Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Tétény Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Müller Izidor ajándéka, 1937. Eredeti leltári száma nem megállapítható. http://collections.milev.hu/files/original/a51487cee73b6951e8d9a2926e2a9797.jpg 9628c3a2508acd997fe850956d65f412 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Diplomák </strong>/ <em>Diplomae</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 54 x 44 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Rabbiképesítő oklevél Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 66.383 Description An account of the resource Blau Lajos részére aláírók: Bloch Mózes, Kaufmann Dávid, Bacher Vilmos) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1888. február 20. Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Budapest Creator An entity primarily responsible for making the resource Országos Rabbiképző Intézet