http://collections.milev.hu/items/browse?collection=76&sort_field=added&sort_dir=a&output=atom <![CDATA[MILEV]]> 2020-06-02T20:49:39+02:00 Omeka http://collections.milev.hu/items/show/28519 <![CDATA[Bábaoklevél Kohn Katalin részére ]]> 2020-04-07T09:31:38+02:00

Dublin Core

Title

Bábaoklevél Kohn Katalin részére

Identifier

2018.7.

Description

Amíg a nők otthon szültek, fontos feladatot kaptak a szakképzett segítők, a bábák. A bábaság volt az első államilag felügyelt, oktatott és fizetett, elismert női foglalkozás. Az 1770-es évektől létező, egyetemek tanfolyamain történő bábaképzésben való részvételt II. József 1787-es rendelete tette lehetővé zsidó nők számára. Az 19. század végére az összes bábák negyede zsidó volt. A zsidó asszonyok általában ragaszkodtak a zsidó bábához, mert így elkerülhették a bábakeresztséget, azaz a gyermek erőszakos elkeresztelését. A bábák gyakran közreműködtek a körülmetéléseknél is, biztosítva a szakszerű egészségügyi felügyeletet.

Creator

Magyar Királyi Egyetem, Orvosi KAr

Coverage

Date

1840. július 29.

Provenance

Kohn Arnoldné ajándéka, 1918. Eredeti leltári száma: 1193

Document Item Type Metadata

Text

Mi Praeses Dékán és orvosi kar ama híres és nevezetes pesti magyar királyi universitásban ezennel nyilván megismerjük és Mindeneknek tudtokra adjuk, hogy Kohn Katalin huszonhét esztendős, zsidó hitű, tekintetes nemes Veszprém Vármegye Pápa mezővárosából származott, a kiszabott tudományok megtanulása után, a Felség által rendelt szoros próbatételt a Bába mesterségből kiállotta, hogy ezen mesterség szabad gyakorlására hatalmat nyerjen. Ő ezernyolcszáz negyvenedik esztendei július huszonnyolcadik napján, a szoros vizsgálás alkalmával megszerzett ügyességének és tulajdonává tett tudományának olly bizonyságát adta, hogy a kérdő Urak az Ő feleleteivel mindnyájan megelégednének. Azért Mi Őtet a Felségtől reánk bízott hatalom szerént alkalmatos és tapasztalt Bábának ismérjük, kinyilatkoztatjuk, és megerősítjük, és pedig úgy, hogy őtet kiki olyannak ismerni tartozzék, és Ő mindenütt, nem csak a Magyar Országban és a hozzá kapcsolt tartományokban, hanem az Ausztriai Birodalom egyéb részeiben is, a Bécsi és Prágai Universitásokban megismért Bábákkal az ő mesterségét egyenlő jussal gyakorolhassa, úgy mindazonáltal, hogy a Mi Orvosi Karunk előtt letett esküvéséhez magát alkalmaztassa. Ezek megerősítésére az említett Kohn Katalin Bábának kiadtuk ezen Orvosi Kar nagy petsétjével ékesített és a Dékán s Notarius saját aláírásukkal megerősített Diplomát. Költ Pesten, Julius hó huszonkilencedik napján, ezernyolcszáz negyvenedik esztendőben.

Original Format

pergamen, tinta, kézírás
60 x 45 cm, függő pecséttel

High resolution picture

elérehető
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33902 <![CDATA[Céhlevél]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Céhlevél

Identifier

64.1666

Description

Miskolci izraelita szabó és suszter sorcéh céhlevele Grünbaum Ignác suszter részére

Publisher

Rácz Ádám, Miskolc, 1865. ,

Coverage

Miskolc

Date

1870. június 19.

Provenance

Sós Endre ajándéka, 1941. Eredeti leltári száma: 3659c

Document Item Type Metadata

Original Format

keretezett kézzel kitöltött nyomtatvány

Restaurálás

restaurálandó!

Elhelyezés

Látványraktár, rács
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33916 <![CDATA[Lehrbrief <br /> (mesterlevél) ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Lehrbrief
(mesterlevél)

Identifier

71.56

Description

Berkovits Bernhard részére

Publisher

Johann Herz, Pest

Coverage

Óbuda

Date

1860

Document Item Type Metadata

Text

kézzel részben kitöltött nyomtatvány

Original Format

kartonra kasírozva,
50,5 x 36,5 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33923 <![CDATA[Elemi népiskolai tanítőnői oklevél ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Elemi népiskolai tanítőnői oklevél

Identifier

71.48

Description

Blau Mária részére

Coverage

Budapest

Date

1913

Document Item Type Metadata

Original Format

43,5 x 39,5 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33948 <![CDATA[Löw Immánuel doktori oklevele ]]> Löw Immánuel]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Löw Immánuel doktori oklevele

Identifier

71.23

Description

Coverage

Lipcse

Date

1879

Document Item Type Metadata

Original Format

48 x 65 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33952 <![CDATA[Mesterlevél ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Mesterlevél

Identifier

73.55

Description

Kohn Dávid mesterlevele

Coverage

Csákvár

Date

1840

Document Item Type Metadata

Original Format

fametszetekkel díszített nyomtatvány
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33953 <![CDATA[Hitoktatói bizonyítvány ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Hitoktatói bizonyítvány

Identifier

73.57

Description

az óbudai Braun Lipót bizonyítványa

Coverage

Prága

Date

1830. augusztus 6.

Provenance

Kohn Arnold hagyatékából, 1921. Eredeti leltári száma: 1213

Document Item Type Metadata

Original Format

papír, kézírás.
25,5 x 40 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33954 <![CDATA[Állatorvosi diploma ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Állatorvosi diploma

Identifier

71.85

Description

Epstein Dávid részére

Creator

Pesti egyetem

Coverage

Pest

Date

1830

Document Item Type Metadata

Original Format

kézzel kitöltött nyomtatvány
46,5 x 35 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33955 <![CDATA[Kéményseprő bizonyítvány ]]> 2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Kéményseprő bizonyítvány

Identifier

71.40

Description

Müller Ferenc részére

Publisher

Thuma Béla, Brünn

Coverage

Tétény

Date

1880. augusztus 28,

Provenance

Müller Izidor ajándéka, 1937. Eredeti leltári száma nem megállapítható.

Document Item Type Metadata

Original Format

kézzel kitöltött nyomtatvány
35 x 48,5 cm
]]>
http://collections.milev.hu/items/show/33960 <![CDATA[Rabbiképesítő oklevél ]]>
aláírók: Bloch Mózes, Kaufmann Dávid, Bacher Vilmos) ]]>
2019-10-28T13:33:58+01:00

Dublin Core

Title

Rabbiképesítő oklevél

Identifier

66.383

Description

Blau Lajos részére

aláírók: Bloch Mózes, Kaufmann Dávid, Bacher Vilmos)

Creator

Országos Rabbiképző Intézet

Coverage

Budapest

Date

1888. február 20.

Document Item Type Metadata

Original Format

54 x 44 cm
]]>