Browse Items (147 total)

  • Collection: Fényképtár - 1945 előtti eseménytörténet Photo-Collection - events before 1945

Muzeumdolgozok.jpg
balról jobbra: Kohlbach Bertalan rabbi, Fabó Bertalan zenetörténész, Weisz Miksa rabbi.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2