Chatam Sofer <a href="http://viaf.org/viaf/34556776" target="_blank">Schreiber Mózes</a> 1859 71.34 Árjegyzék A Josef Schlesinger kiadó története a híres pozsonyi jesívát vezető rabbi, Schreiber Mózes döntvénytárának kiadásáig nyúlik vissza. A „Hatam Szófer” címen megjelent rabbinikus válaszokat tartalmazó gyűjtemény sikere alapozta meg a több generáción keresztül prosperáló könyvkiadót. A cég 1860-ban Bécsbe költözött, majd 1905-ben Pesten, a Király utcai Orczy házban is fióküzletet nyitottak. Elsősorban imakönyveket, Hagadákat, zsoltároskönyveket és luahokat jelentettek meg. Az imakönyvekből több sorozat megjelent héber-német és héber-magyar változatban is. Az Anschluss (1938) után a bécsi részleget bezárták, a céget akkor vezető Schlesinger Adolf Avraham Pestre költözött, gyermekei pedig Tel Avivban megnyitották a ma is működő Sinai könyvkiadót. A cég 1920-as években Bécsben megjelent katalógusa 818 tételt sorol fel, kizárólag héber betűs könyveket. <a href="http://www.sinaibooks.com/site/index.asp?depart_id=130193&amp;lat=en">Schlesinger k&ouml;nyvkiad&oacute;</a> <a href="http://www.sinaibooks.com/site/index.asp?depart_id=130193&amp;lat=en">Schlesinger</a> 1920s <a href="http://www.milev.hu">www.milev.hu</a> MZSL XIII. (91.414) <a>Budapest</a> Radnóti Miklós: Lábadozó szél dedikált példány Plätz Rudolfnak barátsággal Radnóti Miklós Szeged, 1933. február 10. " <a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós</a> Szegedi fiatalok művészeti kollégiuma 1933 2019.6 Szeged Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! dedikált példány "Rudinak régi barátsággal, hálásan, szeretettel Miklós. 1936. november 10." (Plätz Rudolfnak) <a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós</a> Nyugat 1936 2019.8 Budapest Radnóti Miklós: Meredek út dedikált példány "Magdának, Rudinak és Gyurinak baráti szeretettel Miklós. 1938. december 1. " (Plätz Rudolfnak) <a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós</a> Cserépfalvi 1938 2019.9 Budapest Radnóti Miklós: Ikrek hava dedikált példány. Dedikáció dátum nélkül "Magdának, Rudinak és Gyurikának baráti szeretettel Radnóti Miklós" (Platz Róbertnek) <a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós</a> Almanach kiadó 1940 2019.10 Budapest Radnóti Miklós: Pogány köszöntő dedikált példány. A dedikáció: Plätz Rudolfnak, a nagyon finom és nagyon harcis embernek bízó és hívő szeretettel, igaz híve Radnóti Miklós. Budapest, 1931. január 15. <a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós </a> Kortárs 1930 2019.5 Budapest Radnóti Miklós: Újhold Buday György fametszeteivel dedikált példány "Plätz Rudolféknak baráti szeretettel Radnóti Miklós. 1940. január" <a href="https://viaf.org/viaf/69054640/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buday György</a><br /><br /><a href="https://viaf.org/viaf/4935555/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Radnóti Miklós</a> Szegedi fiatalok művészeti kollégiuma 1935 2019.7 Szeged Héber nyelv elemi tankönyve Bloch Móric Bibliafordításainak megjelenése után 1843-ban áttért az evangélikus, majd a református vallásra, és nevét Ballagira magyarosította. 1855-ben kinevezték a Református Theológiai Akadémia tanárává, ahol Szentírás tudományt és bibliai héber nyelvet tanított. Oktató munkájának segítésére, tanítványai számára héber nyelvtankönyvet állított össze, melyet Prágában, a tekintélyes Landau nyomdában nyomtattak, jóllehet még működött a bibliafordításait nyomtató Egyetemi Nyomda. „Hogy hibáktól lehetőleg tiszta héber szöveget adhassak, mire e munkánál természetesen legfőbb tekintettel kellett lennem, művem nyomtatását zsidó nyomdában, Prágában kellett eszközölnöm, hol is a szedők magyarul nem tudván, magyar revisor nem lévén, a magyarban itt-ott könnyen kiigazítható hibák maradtak, amiért ezennel bocsánatot kérek.” – írta Ballagi könyve végén. <p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Ballagi_M%C3%B3r">Ballagi Mór</a></p> Eggenberger Ferdinánd 1856 Hebrew, Hungarian 64.1293 <p><a href="https://maps.google.hu/maps?q=Pr%C3%A1ga&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=46.071299,18.233187&amp;sspn=0.283916,0.617294&amp;t=h&amp;gl=hu&amp;hnear=Pr%C3%A1ga,+Csehorsz%C3%A1g&amp;z=10">Prága</a></p> Tankönyv. Első hangoztató és olvasókönyv a magyarországi izraelita népiskolák számára 1861-ben jelent meg Kohányi Sámuel első magyar–német–héber olvasókönyve az izraelita népiskolák számára. A könyv a magyar nyelvű olvasmányok előtt néhány oldalon a modern világhoz kapcsolódó szavak, kifejezések megértését segítő ábrákat is közöl. Az 1860-as években a zsidók elsődlegesen használt nyelve még a német volt, de a Magyarító Egylet körül csoportosuló fiatal értelmiségiek komoly erőfeszítéseket tettek a magyar nyelv terjesztése érdekében – nem csekély eredménnyel. Mivel a könyv még jóval a héber nyelvújítás előtt jelent meg, a héber kifejezések sok esetben hiányoznak. A könyv szerzője, Kohányi Sámuel saját élettörténetén keresztül tapasztalhatta meg a tankönyvek és a többnyelvű szómagyarázat jelentőségét. Sem magyarul sem németül nem tudó árvagyerekként 1837-ben Pestre költözött, gimnáziumi és zenedei bizonyítványt, majd 1844-ben kisdedóvó oklevelet szerzett. A hitközség óvodájának vezetése után a hitközségi fiúiskola, majd az országos kisdedóvó-képző tanára lett. A Wodianer Fülöp nyomdájában nyomtatott könyv egy példányát Bárd Vilmos ajándékozta a múzeumnak 1941-ben. <p><a href="http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/12666.htm">Kohányi Sámuel</a></p> <p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Wodianer_F%C3%BCl%C3%B6p">Wodianer Fülöp nyomdája</a></p> 1861 <h4><a href="http://www.milev.hu" target="_blank">www.milev.hu</a></h4> Hebrew, Hungarian, German 64.1281 <p>Pest </p>