Browse Items (133 total)

  • Collection: Könyvek / Books

heberkonyv.jpg
A héber abc és a nyelv alapszókincsét oktató könyv az 1920-as években jelent meg először, és számos kiadást ért meg. Gyermekeknek, elemi iskolai használatra készült, minden oldalán igényes rajzokkal, szépen formált nagy betűkkel. Az 1944es kiadáshoz…

17a.jpg
Pészach ünnepe történelmi gyökerű vallási ünnep, melynek során az egyiptomi szabadulásra, a történelmi néppé, szabad néppé válásra emlékeznek a zsidó közösségekben. Az ünnepet a rituális étkezéssel szertartásossá tett szédereste vezeti be, melynek…

64_807.JPG
Sötét bőrkötés, fedőlapján felül jobbra gyöngyház alapon fémből való kettős kőtábla, alul stilizált tóra. A lapok szélei aranyozottak. Kapocs letörve.

Colligatum:
1. Sziddur német fordítással, fordította: Max Letteris és Ephraim Mehli.

2.…

Eszterkonyve_PIN.jpg
A Pesti Izraelita Nőegylet leányárvaházának kiadása, 1943

A bevezető szövege:
„Eszter könyve a Tóra mellett a Szentírás legismertebb és legnépszerűbb könyve.
Mert ennek a könyvnek alapgondolata: az igazságnak természete, hogy győzzön; a…

64_609a.jpg
Mannheimer: Gebete der Israeliten, Pressburg: 1867 imakönyve díszes csontkötésben
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2