Browse Items (133 total)

  • Collection: Könyvek / Books

schlesingerarlista.jpg
A Josef Schlesinger kiadó története a híres pozsonyi jesívát vezető rabbi, Schreiber Mózes döntvénytárának kiadásáig nyúlik vissza. A „Hatam Szófer” címen megjelent rabbinikus válaszokat tartalmazó gyűjtemény sikere alapozta meg a több generáción…

A Hírnök 1844. februuár 11 és szeptember 10-iki lapszámai

iteljetek001.pdf
Az 1939-es zsidótörvény ellen készített összeállítás, benne a magyar zsidók hazafiasságát és asszimiláltságát bizonyító képek, dokumentumok.

67_235.jpg
zur geneigten beachtung and die ... Congress-Deputirten

78_Bibliahebraika.jpg
Az első teljes héber nyelvű nyomtatott Ószövetség 1488–ban jelent meg Itáliában, a zsidó könyveket elsőként kiadó Soncino–nyomdában. A 16. század első éveitől kezdve számos keresztény kiadó is megjelentette az Ószövetség héber szövegét, jellemzően…

76_33.jpg
Alapszabály, nyomtatott kiadvány

http://archives.milev.hu/index.php/budapesten-lako-galiciaiak-onsegelyezo-egyesulete;isad
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2