Munkácsi Ernő: Könyvek és kövek Munkácsi Ernő Libanon 1944 91.321 Budapest Munkácsi Ernő: Hogyan történt? Munkácsi Ernő (Páncélcseh, 1896 – Balatonfüred, 1950) ügyvéd, művészeti író. 1930-tól a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze és múzeumunk igazgatója volt. 1944-ben a Központi Zsidó Tanács titkáraként tevékenykedett. A háború után a Zsidó Tanácsban betöltött szerepe miatt társaival együtt a nácikkal való együttműködés súlyos vádjával kellett szembenéznie. E támadásokra válaszul írta meg a német megszállás időszakának történetét, mely 1947-ben jelent meg. Személyes élményei és információi mellett a hitközség és a zsidó tanács irataira is támaszkodott, ezért könyve egyike a magyar holokauszt első történészi igényű feldolgozásainak. Munkácsi Ernő Renaissance 1947 64.2501 Budapest Photographien aus dem ung. isr. Congresse - füzet az 1868-as Kongresszus résztvevőiről Címével ellentétben nem fényképeket, hanem szöveges ismertetéseket tartalmazó füzet a Kongresszus résztvevőiről Friedrich Liebig Herzfeld und Bauer 1869 78.147 Bécs A Somré HaDat vitairata Egyetemi Nyomda, Buda 1868 2018.60 Buda Der Berg Tabor .... vitairat Meisel főrabbinak címezve, német-héber kiadvány David Schlesinger sered-i rabbi Sieber 1861 91.242 Pozsony Wanderung durch die Somogy.... Jacques Gold Fischel 1866 91.301 Nagykanizsa Generalbericht erstattet in der am 6. Janner 1863.... ... abgehaltenen Generalversammlung der Pester Israelitischen Kultusgemeinde von dem Praeses... Ignatz Hirschler Müler 1863 66.191 Pest Die Emenzipation der Juden Kolomann Graf Mailath 1861 66.180 Pest Eine Israelitische Stimme zur Begrüssung der edlen magyarischen Nation... Krausz Zsigmond Engel und Mandello 1861 66.179 Pest Die Autonomie... Bartalits 1870 81.40 Pest