Browse Items (133 total)

  • Collection: Könyvek / Books

Munkácsi Ernő (Páncélcseh, 1896 – Balatonfüred, 1950) ügyvéd, művészeti író. 1930-tól a Pesti Izraelita Hitközség főügyésze és múzeumunk igazgatója volt. 1944-ben a Központi Zsidó Tanács titkáraként tevékenykedett. A háború után a Zsidó Tanácsban…

78_147_02.jpg
Címével ellentétben nem fényképeket, hanem szöveges ismertetéseket tartalmazó füzet a Kongresszus résztvevőiről

91_242.jpg
vitairat Meisel főrabbinak címezve, német-héber kiadvány

66_191.jpg
... abgehaltenen Generalversammlung der Pester Israelitischen Kultusgemeinde von dem Praeses...
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2