Ünnepi főkötő Csipke gyöngydíszítéssel. Fekete csipke, ezüst színű gyöngyökkel . Tüllel bélelt. Elöl , ezüst színű gyöngyökből fűzött bross. Az egyedül álló gyöngyökből fekete gyöngy bojtocskák lógnak. 64.781 Ünnepi főkötő Selyemszalag, csipke és gyöngyhímzés. Fekete csipke főkötő, nagy, háromszoros szalagcsokorral, rátett fekete gyöngyből varrott csipkével. Tüllel bélelt. 64.780 Pozsony környéke Asztalterítő Barna filc. Szélein tarka zsinórral keretezve, sarkain nagy, színes zsinórból készült bojt. Közepén applikált és hímzett nagy, színes virágokból álló széles koszorú. Szélén ugyancsak applikált, körbe futó, színes virágokból és hímzett levelekből álló ág fut körül. 1880 körül 66.58 Átárá (Imasál nyaksávja) <br /><em>Atarah (Neckband of the prayer shawl)</em> 64.724 Bárchesz takaró Sárga selyem, világoskék alapra dolgozva. Rajta rányomott héber felirat és ornamentika. Felirata: קידוש לשבת ולשלש רגלים וראש השנח Kiddus szombatra, a három zarándokünnepre és Ros Hasanára 2002.74 Izrael Barchesz takaró Kör alakú, vörössel hímzett szegélyű, körben zölddel és fehérrel és a lila árnyalataival hímzett ornamentusok. Középen tál és vörösborral teli serleg hímzett képe, körülötte vörössel hímzett héber felirat, ami nincs befejezve: יברך אתה יי אלחנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על Áldott vagy te Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt bennünket parancsolataival és megparancsolta, hogy... 2001.59 Kistelek Bima takaró Rozsdavörös bársony, rátett hímzéssel. Szélén keskeny paszományból készített keret, sarkaiban egy nagy és néhány kisebb virágmotívum drapp bársonyból, paszomány szélekkel rátéve. Hévíz 73.11 Brisz - miló kendő Eredetileg fehér vászon, festett kék virágokkal, virágos kerettel. Festett fekete héber szöveg, az utolsó sor piros betűs. Óbuda, 1823 Felirata: ברוך (Áldás) -kezdetű, a Brisz szertartás alkalmával a Mohel által elmondandó benedikció és ima szövege: ברוך אתה יי אלוהנו מלך העולם בורא פרי הגפן: ברוך אתה יי אלוהנו מלך העולם, אשר קדש ידיד מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קֹדש. על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו צוה להצילידידות זרע קדש שארנו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה יי , כורֵת הברית: אלוהנו ואלֹהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל . [פבפ ] ישמח האבביצא חלציו, ותגל אמו בפרי בטנה ככתוב ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך: ונאמר ואעבר עליךואראך מתבוססת בדמיך ואֹמר לך בדמיך חיי ואֹמר לך בדמיך חיי ונאמר זכר לעולם בריתו דרר צוה לאלף דור ונאמר וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים באשר צוה אתו אלוהימ לש כי טוב כי לעולם חסדו (פלוני) זה הקטן גדול יהיה בשם שנכנם לברית בן יכנם לתורה ולחפה ולמעשים טובים אמן Alatta pirosra festett betűkkel:  נעשה על ידי האלופים צדקה פה א''י בשנת ה' תקפג לפג'' לכריאת עולם Készült a jótékonysági vezetők rendeletére itt Óbudán a világ teremtésétől számított 5583-ik (1823 )évben 1823 64.1526 Brit Milá kendő drapériája 64.1541.2 Brit Milá kendő drapériája 64.1541.3