Rablás után előkerült műtárgyak a múzeumban 1994 F2019.68 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> Előadás az ORZSE dísztermében A kép bal szélém Jerry Hochbaum, a Memorial Foundation for Jewish Culture akkori vezetője 1987.06.30. F2019.67 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A Magyar Zsidó Múzeum története-képek 1997-ből 1997 F2019.66.1 - F2019.66.14 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A Magyar Zsidó Múzeum állandó kiállításának újbóli megnyitása Öt hónappal az 1993-as betörés után nyílt meg ismét az állandó kiállítás. A megnyitón a MAZSHISZ és BZSH vezetőin kívül jelen volt az intézmény új igazgatója B. Turán Róbert, Shevacz Veisz, a Knesszet Magyarországon tartózkodó elnöke, Katona Tamás politikai államtitkár, Dávid Krausz nagykövet, Komoróczy Géza, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja igazgatója és Ternyák Csaba katolikus püspök. 1994.04.15. F2019.65.1-F2019.65.42 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.9 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.8 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.7 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.6 <a href="B.%20Tur%C3%A1n%20R%C3%B3bert,%20a%20Magyar%20Zsid%C3%B3%20M%C3%BAzeum%20akkori%20igazgat%C3%B3j%C3%A1nak%20tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja%20G%C3%B6ran%20Persson%20sv%C3%A9d%20minisztereln%C3%B6kkel%20a%20Magyar%20Zsid%C3%B3%20M%C3%BAzeumban">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.5 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a> A svéd miniszterelnök látogatása a Magyar Zsidó Múzeumban B. Turán Róbert, a Magyar Zsidó Múzeum akkori igazgatójának találkozója Göran Persson svéd miniszterelnökkel a Magyar Zsidó Múzeumban 1998 február F2019.64.4 <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest">Budapest</a>