Browse Items (829 total)

  • Collection: Szertartási tárgyak / Ceremonial objects

2a.jpg
„Nincsen a zsidóságnak bambinója (…) de legszentebbje a tóra, ezt pólyázza, öltözteti, ennek van hétköznapi, ünnepi és van gyászruhája..” – írta a huszadik század elején a zsidó múzeum első munkatársainak egyike, a folklórkutató temesvári rabbi,…

3a.jpg
A tóratekercset, a betűket a felolvasás során kézzel érinteni illetlenség. A középkorban még egy textildarabbal terítették le a pergament, amit sormutatóként is használtak; tóramutatók használatára a 16. századtól vannak adatok. Legelterjedtebb a…

4a.jpg
A tóratekercs legrégebben kialakult díszei a tekercset tartó fa rudak végére helyezett rimonok. A rimon héberül gránátalmát jelent, ami ősi szimbóluma a termékenységnek, gazdagságnak, s átvitt értelemben a tórának is. Írott források már a 11.…

5a.jpg
A tóratekercs legrégebben kialakult díszei közé tartoznak a tekercset tartó fa rudak végére helyezett rimonok. A rimon héberül gránátalmát jelent, ami ősi szimbóluma a termékenységnek, gazdagságnak, s átvitt értelemben a tórának is. Írott források…

6a.jpg
A tárgyon feliratot nem láthatunk, csak az ötvös-céhekben követett fémjelzési gyakorlat alapján tudjuk, hogy Müller János Mihály, egy jónevű pesti ötvös készítette 1793 - 1797 között.
Müller János Mihály nem tartozott a zsidó közösséghez, a…

11a.jpg
A domborított szívvel és fekvő oroszlán alakjával díszített ezüsttáblákba kötött Bibliát Löw Lipótnak ajándékozták hívei, amikor 1850-ben megvált a pápai közösségtől.
A kötéstábla egyik oldalán domborított szíven héber betűs német/jiddis felirat…

12a.jpg
A Biblia leírása szerint a világ megteremtése után a hetedik napon Isten megpihent, és megszentelte a napot, a szombatot. A zsidó vallástörvények szerint a zsidó élet alapköve a szombat megtartása, melynek gazdag és nagyon alaposan szabályozott…

13a.jpg
A zsidó naptár kétféle rendszert egyesít magában, ezért luniszoláris, azaz hold és napszerinti naptárnak nevezzük. A zsidó hónapok holdhónapok, azaz holdújulástól holdújulásig tartanak, míg a zsidó év átlagos időtartama megfelel a napév…

14a.jpg
Felirata: 3Mózes 23:42:

Sátrakban lakjatok hét napig"

15a.jpg
Tavaszi ünnep az egyiptomi szabadulásra emlékeztető pészah. A történelmi eseményre és az isteni csodákra emlékeztető nyolc napos ünnep során tartózkodni kell a kovászos ételek fogyasztásától, ezért az ünnep jelképe lett a macesz, vagy kovásztalan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2