1 10 829 http://collections.milev.hu/files/original/cfb3cfc20ec956fb6b9b0888120598c1.JPG 3e06c1e637f301328e1d0b2120be2e89 http://collections.milev.hu/files/original/63371869b6edca00d2a859aa23018170.JPG d872bfb2171ee05d011ecadcdf35c064 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials Silver-gilt Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Height: 8 cm Upper diameter: 8 cm Lower diameter: 6.5 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource "Gyapjas" pohár <br /><em>Kiddush cup</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.141 Creator An entity primarily responsible for making the resource Magyar Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1600-as évek eleje Medium The material or physical carrier of the resource. Részben aranyozott ezüst Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource M: 11 cm Tetején átmérő: 8 cm Talp átmérő: 6.5 cm References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 1. tétel http://collections.milev.hu/files/original/e57f6eaeb440162c80406aa7e874b62f.jpg 06a55829ad5569f92d8c24cd6d0ffc77 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 1181 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials aranyozott vörösréz Physical Dimensions The actual physical size of the original image. M: 34 cm, Á: 8,5 cm Photographer Ritter Doron Restaurálás Juhász Gábor, 2008. Elhelyezés 100 év - 100 tárgy kiállításban Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <p>Rimonpár <br /><em>Torah finials</em></p> Description An account of the resource <p>A tóratekercs legrégebben kialakult díszei a tekercset tartó fa rudak végére helyezett rimonok. A rimon héberül gránátalmát jelent, ami ősi szimbóluma a termékenységnek, gazdagságnak, s átvitt értelemben a tórának is. Írott források már a 11. századtól utalnak rimonokra, de tárgyi emlékünk csak jóval későbbről van. A világon ma ismert második legkorábbi a Zsidó Múzeum gyűjteményében lévő, 1602-ből származó feliratot viselő rimonpár. A vörösrézből készült rimonpár a tárgy eredeti elnevezésének megfelelően gömb alakú. Hengeres szárán két vésett levélindás gömb van, testén vésett gránátalmás díszítés aranyozás nyomaival. A tárgy jellegzetes terméke az oszmán–török rézművességnek, s feltehetően a szefárd zsidó kultúrkör terméke. A gömbök felső részén vésett donátorfelirat: „Cvi Hirs, Dávid fia, 362 (1602) a kis időszámítás szerint.” A Cvi Hirs jellegzetes askenáz név, melyben a héber Cvi (azaz szarvas) nevet német megfelelőjével (Hirsch) kombinálták. A tárgy feltehetően olyan területen volt használatban, ahol a két nagy zsidó kultúrkör, szefárd és az askenáz érintkezett, illetve ahol mindkettővel kapcsolatban álltak. Askenáz eredetileg a német területeket jelentette a rabbinikus irodalomban, később a német eredetű jiddis nyelvet beszélő európai közösségeket nevezték askenáziaknak. A szefárdoknak a spanyol területeken letelepedett zsidókat nevezték, majd miután 1492-ben az ibériai félszigetről kiűzték a zsidókat, leszármazottaikat is szefárdoknak nevezik. A rimonpár szárán látható felirata szerint a tárgya a „szefárd hitközség, Pest” tulajdonában volt. Ez a felirat jóval későbbi, mint a másik, már említett felirat, a város névírási gyakorlatának ismeretében legkorábban a 18. század végén kerülhetett a tárgyra. Ekkor, a 18-19. század fordulóján jelentek meg a kialakuló pesti zsidó kolóniában szefárd bevándorlók, akik egy ideig külön imaházban, saját rítusaik szerint imádkoztak. A huszadik század elejére a szefárd közösség beolvadt az askenáz többségbe. A rimonpárat Oser [ejtsd: ózer] Albert, a pesti szefárd közösség vezetője ajándékozta a Zsidó Múzeumnak 1917–ben.</p> <p> </p> <p><em>The oldest ornaments of the Torah scroll are the finials placed on top of the two wooden staves that hold the parchment. In Hebrew they are called rimon, or rimonim in the plural, which means ‘pomegranate’, and which is an ancient symbol of fertility, wealth, and figuratively also of the Torah. There are written sources attesting to the use of rimonim from the eleventh century onwards, but we have relics from only significantly later. The present object, a rimon pair from 1602 with inscriptions, is the second oldest Torah finial known today in the world.</em></p> <p><em>Fitting to the meaning of the original Hebrew name of the object, the top of this copper, embossed and engraved rimon pair has a round form. Its stalk is a roll decorated with two smaller balls with engraved garlands, and its body is decorated with the motive of the pomegranate, with traces of gold-plating. It is a characteristic product of Ottoman-Turkish copper-smiths, and thus probably an artifact of the Sephardi Jewish tradition. On the top of the pomegranate there is an inscription naming the donator: “Tsvi Hirsh, the son of David, 362 according to the short era” (which is equivalent to 1602 CE). ‘Tsvi Hirsh’ is a typical Ashkenazi name, combining the Hebrew ‘Tsvi’ (that is, ‘deer’) with ‘Hirsch’, its German equivalent. The object was thus probably used in a place where the two major Jewish traditions, the Sephardi and Ashkenazi met, or where the local community was in contact with both.</em></p> <p><em>Ashkenaz originally referred to German territories in Rabbinic literature, and later on the term Ashkenazi came to be used for European communities originating from Germany, who initially spoke Yiddish. Sepharad, on the other hand, meant the Iberian peninsula in Rabbinic literature, and Jews who settled in Spanish territories came to be called Sephardi Jews. After the expulsion of the Jews from the Iberian peninsula in 1492, their descendants are also called Sephardi.</em></p> <p><em>According to the inscription on the stalk of the rimon, it belonged to the “Sephardi community in Pest”. This inscription can be dated to a significantly later date than the previous one. The spelling of the name of the city Pest changed with time, and based on the spelling of the inscription, it could not have been engraved on the item before the end of the eighteenth century. It was then, at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries that Sephardi immigrants appeared in the Jewish community of Pest. For a time, they had their own prayer house and followed their own prayer rites. But by the beginning of the twentieth century, the Sephardi community assimilated to the Ashkenazi majority.</em></p> <p><em>This rimon pair was presented to the Jewish Museum by Albert Ozer, the leader of the Sephardi community of Pest in 1917.</em></p> Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource <p>1602 - felirat dátuma</p> <p><em>1602 - date of the inscription</em></p> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.386 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. <p>Oser Alfréd ajándéka, 1917. Eredeti leltári száma: 949. </p> <p><em>Donation by Alfred Oser, 1917. Original inventory nr.: 949</em></p> <p> </p> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Scheiber, Alexander: Jewish Inscriptions in Hungary. From the 3rd Century to 1686. Budapest: Akadémiai Kiadó, Leiden: Brill, 1983. 402-406. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 20. tétel Mann, Vivian B.: Torah Ornaments before 1600. In: Grafman, Rafi, Mann, Vivian B.: Crowning Glory. Silver Torah Ornaments of the Jewish Museum, New York and Lincoln, 1996. 7-15. Heimann-Jelinek, Felicitas et al.: Die Türken im Wien.Geschichte einer Jüdischen Gemeinde. Wien: Jüdisches Museum der Stadt Wien, 2010. 76-77. Toronyi Zsuzsanna: Tárlatvezető. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum, 2011. 4. tétel Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 3 Tárgysorsok / Objects and Fates. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2017. http://collections.milev.hu/files/original/57f42b05f4a482e15af8696274315740.jpg ad781763c6a56cd2bdf32766b30dcc0e http://collections.milev.hu/files/original/cbc212299de2951b3abefe2755ea68e7.jpg a2fc797871e7959a0bb8e3c8357f674a http://collections.milev.hu/files/original/546d9efba37e00d9b0e8b8f983d8bed3.jpg 7ff849893e45d3c5b672064c16235575 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Elhelyezés IP/Sz/1 Materials fayance Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 28 x 60 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource 3 részes váza Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1177 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás, 1912. Eredeti leltári száma: 207 http://collections.milev.hu/files/original/a42560da5bed6c61bd60d361018b35cf.jpg 2a1160a5d50d49060461bd8bfedd2d66 http://collections.milev.hu/files/original/220ce4ef0848a6d677e67e7fe37b4a39.jpg afe215867d58b159689708cd9e59f412 http://collections.milev.hu/files/original/68c9efc2addce20e849fe58b455ee581.jpg b727404c9daf599469f5eaa4e1b137a4 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Elhelyezés IP/Sz/1 Materials fayance Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 28 x 60 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource 3 részes váza Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1178 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás, 1912. Eredeti leltári száma: 207 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Örökmécs Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 86.9 Description An account of the resource Ezüst. Kúpos szár, rajta héber felirat. Testéből 3 ornamentális szár nő ki. A másik felső részből hosszú láncok lógnak az elsőhöz hasonló kúpos alazat. http://collections.milev.hu/files/original/2ec499acec1793573d6f0af8ddf49733.jpg 2f0b36a7492ad3459b9d5c3cfabc9167 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials sárgaréz Physical Dimensions The actual physical size of the original image. magassága 60 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Örökmécses Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1156 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1780 k. Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Regensburg Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás, eredeti leltári száma: 4731 http://collections.milev.hu/files/original/dcf405564d739b3ef174d9c9bff1cb50.jpg 714b96684e2c8c07477f66c1db3f7a15 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials ezüst Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Magassága: 16cm Átmérő: 7,5cm Lánccal együtt a magassága: 67cm Elhelyezés TAMID: Mindig - kiállításban látható Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Örökmécses Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 95.53 Description An account of the resource Ezüst. Alakja korsót formáz. Három láncon függ. http://collections.milev.hu/files/original/36c7e3b1d4c48eeb929c8068ea6d9693.JPG 00c7581d0d94d6bbe16781319b93b2af http://collections.milev.hu/files/original/d51767453c0fa33972f4897952527bf4.JPG 2b5c37833b422866a82c7302b3786083 http://collections.milev.hu/files/original/8ce0c09578f1b3ca7722c9f4a72b0a70.JPG 826d800a40605946b85fe7397b3b7f68 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials Ón és üveg <br /><em>Tin and glass</em> Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Hossz: 73cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Örökmécses <br /><em>Eternal light</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1164 Description An account of the resource Kancsó alakú testén díszes fríz fut körbe. Kérdőjel alakú két elálló füléről kettős lánc indul, amely nagy akasztóval díszített körlapban végződik. http://collections.milev.hu/files/original/92d9018038d1b86b042d59bb5f93fdd5.JPG da05bd3d3c5b534051b5b712d198c980 http://collections.milev.hu/files/original/5a6931c301ede652fc1c65a1f6d876a5.JPG c6840c5fa31221727045dcded3935a80 http://collections.milev.hu/files/original/f35d50319622e453b37caf11683e50ef.JPG 44c1fcfbf61e6a5226469fbef4577e5e Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials ezüst<br /><em>Silver</em> Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 18 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Örökmécses <br /><em>Eternal light</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1171 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. A Pesti Chevra Kadisa letéte, 1931. http://collections.milev.hu/files/original/11ac5ac48f03fc333c0d4ca44c0ae869.JPG 84a280c0dfe013da9c91b4f2b161d2d8 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Övcsat <br /><em>Belt buckle</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.783 Description An account of the resource Réz, hamis ékkövekkel. Feneke peremén felirat: "Benjámin Wolf Margolioth, Jaffa" Medium The material or physical carrier of the resource. Réz és üvegkő Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Átmérő: 15cm