Browse Items (829 total)

  • Collection: Szertartási tárgyak / Ceremonial objects

94.7.jpg
Ezüst, belül aranyozott, trébelt. Karéjos, tagolt peremű talp, öblös, gerezdes testén plasztikus rózsa díszítés, füle magasan ívelő, stilizált indás növényi mintájú, kiöntője szélesen előrenyúlik, Jelzett.

94.47.jpg
Ezüst. Öble egykor aranyozott; préselt, két darabból összeforrasztott. Kerek fformájú tál, peremén szőlőfürt és levéldíszítés, öble karéjokkal tagolt. Jelzett, Diana hitelesítő jeggyel 1872-1922 között, kikopott mesterjeggyel.

64_2627.jpg
Hengeres testén indás díszek. Hátul nyílás a pergamen számára. Baluszteres nyél, tömör dobozban végződő korona.

3a.jpg
A tóratekercset, a betűket a felolvasás során kézzel érinteni illetlenség. A középkorban még egy textildarabbal terítették le a pergament, amit sormutatóként is használtak; tóramutatók használatára a 16. századtól vannak adatok. Legelterjedtebb a…

79.6.jpg
Ezüst, vésett. Domborodó talpon, négyszer tagolt szár. Nyolc karú gyertyatartó, a karokon kettős gyűrűs díszítések. Váza alakú, alul rovátkált gyertyatartó. Kiemelhető tartó a sameszgyertya számára. Középen hatágú csillag, vésett héber betűkkel.…

98.41.jpg
Berndorf-alpakka, öntött. Felfelé keskenyedő talpán balluszter formájú nódusz, ezen kinyíló virágszirom formájú cseppfogó. Jelzett. Art Gruppe Berndorf

92.40.jpg
Ezüst, préselt vésett díszítéssel. Felfelé keskenyedő kerek, tagolt talpon baluszteres szár. Cseppfogója széles, kerek. Díszítése geometrizáló és stilizáló indás, vésett dísz. GM monogram, Diana fejes hitelesítőjegy.

64.466.jpg
Ezüst. Kerek, boltozatos talpán 3 trébelt virágidom. Szára virágváza alakú, alján nagy levéldíszekkel, peremén 6 csengő, de hiányosak. A váza felső végén áttört műves hat pajzs alakú mezőben virágok. A váza felső pereméről ugyancsak csengők lógnak. A…

64_344.JPG
Héber vésett felirat a pohár szája alatt: "Szeretetadomány Pest szent gyülekezete Chevra Kadisájának, Elchánán Jidels, a kis időszámítás szerint 579-ben (1819)"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2