Tóramutató XIX. század második fele 64.14 Hanukai menóra töredék <br /><em>Fraction of a <em>Hanukkah </em>lamp</em> Ezüst. Fém lapra van rácsavarozva 8 váza alakú gyertyatartó. Magasság: 4cm; Szélesség:21cm 2013.22 Imakönyv Kopottas drapp bársony borítójának sarkain és közepén ezüstveretes dísz,, a hátlapján is volt MK monogram, mára már csak a ragasztás helye látszik. Két csat fogja össze. A lapok szélei aranyozottak. Egyik oldalon hébaer, másik oldalon gót betűs német nyelvű szöveggel nyomtatott lapok. Verlag von M.E. Löwy´s Sohn in Pest 1870 2000.17 Készítés helye: Pest Imakönyv Sziddur német fordítással. Fordította: Letteris. Végén német nyelvű imák. Sötétkék bársony kötés, fedőlapján fém veret helye: két ágaskodó oroszlán kettős kőtáblát tart, felette korona. Hátsó borítóján monogramm, egyik hiányzik. Díszes kapocs fogja össze, a lapok szélei aranyozottak. Verlag von M.E. Löwy´s Sohn in Pest 1870 446+28 oldal 64.799 Készítés helye: Pest Fali tányér Fajansz. Kerek tál, pereménkoncentrikus aranykötőkkel. Fenekén festett kép: Ráhel sírja. Az előtérben balra lombos fa, hátul zöld növényekkel teli domb, kék ég. Középen a sír épülete. Lent középen fekete héber betűs felirat: Ráhel sírja.Hátlapján védjegy:" Neumann Jónás Fia Nyitrai Porcelánfestészet" " Neumann Jónás Fia Nyitrai Porcelánfestészet" 64.850 Schultz Manó <a href="http://www.kieselbach.hu/muvesz/kayserling-jolan_9814?lang=hu" target="_blank">Kayserling Jolán</a> 65.1297 Tóramutató <br /><em>Torah pointer</em> <a href="https://www.google.hu/maps/place/Nagykanizsa/@46.4512604,16.93522,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x476893061c075be9:0x400c4290c1e12b0">Nagykanizsa</a> M: 38 cm 64.406 Gyümölcskosár Ezüst, fémnyomott. Szecessziós virágmintákkal, nefelejcsekkel díszített hajóformájú kosárka, hosszanti oldalán egymással szemben egy-egy felmagasodó forma, rövid oldalán áttört mintával díszített félköríves fogantyú Fémjelzett. A mesterjegy 1902-1937 Magasság: 19,5cm Szélesség: 18,5cm Talpátmérő:8,2cm 96.29 Ón szédertál <br /><em>Seder Plate</em> A vésett jelenettel készített ón szédertál a zsidó–keresztény ikonográfiai kapcsolatok érdekes emléke. A tál öblében az első rézmetszetekkel díszített nyomtatott haggada, az 1695-ben megjelent amszterdami haggada széderjelenete látható. Az amszterdami haggada képei széles körben elterjedtek, amit elősegített, hogy más haggadakiadások is átvették a képeket, és akár kisebb-nagyobb módosításokkal is, de folyamatosan használták, újranyomták őket. Gyakoriak voltak az olyan kiadások is, amelyekben a fametszetes velencei haggada és a rézmetszetes amszterdami haggada képeiből egyaránt válogattak, nem törődve az eltérő technikai háttérrel. Az amszterdami haggadát Salamon ben Joseph nyomtatta, illusztrátora Abraham ben Jacob volt, aki kereszténynek született, majd felnőttként tért át a zsidó hitre. Abraham ben Jacob ismerte Matthaeus Merian 1625 és 1630 között megjelent Icones Bilicae című sorozatát, azaz az Ó- és az Újszövetség történeteihez készült rézmetszeteit. A haggada illusztrációinak elkészítéséhez Abraham ben Jacob Merian képeit használta úgy, hogy a keresztény szimbólumokat elhagyta, esetleg kisebb-nagyobb módosításokkal igazította hozzá a képeket az új tartalomhoz. Széderjelenete az utolsó vacsora jelentét használja. A képek elterjedtségét jelzi, hogy nem csak nyomtatott könyvekben, hanem fém- és kerámia tárgyakon is találkozhatunk velük. A 18. századi óntálon a jelenetet a képhez illő, Mózes második könyvéből vett idézet keretezi: „Ekképpen egyétek azt: csipőitek átövezve, saruitok lábaitokon, bototok a kezetekben, egyétek azt sietséggel, pészah az az Örökkévalónak.” A tál hátulján C. W monogram és angyalos ónbélyeg, kezében zászlóval és mérleggel. Német vagy tiroli 18. század 64.836 Gyűjtőtálka Ezüst. Kerek sima fenék és ugyancsak sima öblösödő test. Elálló peremén héber felirat: "Ajándékozta az óbudai hitközség jótékony chevra kadisájának Boskovitz Cvi Hersch az 561. (1801) évben a kis időszámítás szerint) Gyűrű alakú füle törött, felfelé hajlított fedél. A. Müller 1801 64.487