Úti imakönyv - Seder Tfilat Haderech / <em>Traveler's Prayer</em>/ סדר תפלת הדרך <strong>Színes illusztrációk<em> / Colored illustrations:</em></strong><br />Címlap: Fent hajó utasokkal, lent erdőben járók bottal, hátizsákkal. A papi áldás három szava olvasható (Mózes IV. 6:24) Jobbról-balról egy-egy nyúl.<br /><em>Title page: Ship with passengers on the top, people in the forest with canes and backpacks. Three words of the priestly blessing (Deuteronomy 6:24) At the bottom a rabbit in each corner.</em><br />3a: Elöl előimádkozó látható, mögötte apa és fia a szukkoti ünnepi csokorral. / <em>Precentor in front, father and son with the Succoth bouquet (Lulav and Etrog) behind him</em><br />4b: Kiddus az asztalnál újesztendőkor. / <em>Kiddush at the table on New Year.</em><br />7a: Kiddus leváná. / <em>Kiddush Levanah</em> <br />11b: Izsák feláldoztatásának kísérlete. / <em>The attempt of sacrifying Isaac (Akedah)</em> Ismeretlen / <em>Unknown</em> 1763 64.628