Traveler's Prayer/ סדר תפלת הדרך]]> Színes illusztrációk / Colored illustrations:
Címlap: Fent hajó utasokkal, lent erdőben járók bottal, hátizsákkal. A papi áldás három szava olvasható (Mózes IV. 6:24) Jobbról-balról egy-egy nyúl.
Title page: Ship with passengers on the top, people in the forest with canes and backpacks. Three words of the priestly blessing (Deuteronomy 6:24) At the bottom a rabbit in each corner.
3a: Elöl előimádkozó látható, mögötte apa és fia a szukkoti ünnepi csokorral. / Precentor in front, father and son with the Succoth bouquet (Lulav and Etrog) behind him
4b: Kiddus az asztalnál újesztendőkor. / Kiddush at the table on New Year.
7a: Kiddus leváná. / Kiddush Levanah 
11b: Izsák feláldoztatásának kísérlete. / The attempt of sacrifying Isaac (Akedah)]]>
Unknown]]>
Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 196. tétel

Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 7.

Berger, Natalia: The Jewish Museum. History and Memory, Identity and Art from Vienna to the Bezalel National Museum, Jerusalem. Leiden, Boston: Brill, 2017. 8.13

]]>
Dirsztay Béla ajándéka, 1916. Eredeti leltári száma: 981 volt. ]]>