http://collections.milev.hu/files/original/101507ef69838890779af226c77c1d36.jpg 3907793ec26c47986b870b2a6dc65fe0 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 591 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} http://collections.milev.hu/files/original/96dc549fe0b6d9d45084c8ea9c7d5ef0.JPG 9da32d0dc4b6c393f36d1d41c38cb9d5 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Papír és pergamen</strong> / <em>Paper and Parchment</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Materials festett pergamen Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 8 cm széles Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data Pergamen, 49 kocka, minden kockában egy-egy nap  <br /><em>Parchment, <em>49 cubes, one day in each </em></em><br />8.5 cm x 5 cm (kockánként / of each cube) Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Ómer számláló tekercs / <em>Omer counting roll</em> Description An account of the resource A kis pergamentekercsen negyvenkilenc ovális, festett virágos keretben látunk szövegeket: ezek az ómer–időszak napjainak és heteinek számát jelzik. A Pészah után hétszer hét, azaz negyvenkilenc napig kell a napokat számolni, mígnem beköszönt a Savuot, a hetek ünnepe. A napok számolásának parancsa bibliai eredetű, s arra utal, hogy a Szentély korszakában pészah második napján kezdődött az árpa aratása, és kévékbe rakása. Amíg állt a Szentély, minden nap felajánlottak ott egy bizonyos mennyiséget az aznapi aratásból. Az ómer napjainak számontartására sokféle tárgyat készítettek. Ismeretesek imakönyv alakú vagy falitáblán elkészített ómerszámlálók is. A római hódítás időszakában ómer idején nagy pestisjárvány pusztított, s rabbi Akiva tanítványai körében is nagy pusztítást végzett. A pusztulás emlékére az ómerszámlálás időszaka gyászidőszak a judaizmusban, amikor tilos a zene és a tánc, nem szokás házasodni, de még hajat vágatni sem. Kivétel ez alól a számlálás 33. napja, „lag baomer” amikor mindez megengedett. Az ősi betakarítási ünnep a bibliai történelem során szakrális kiegészítést nyert: a hagyomány szerint ezen a napon kapta Mózes a Szinájon a Tórát, azaz az írott és a szóbeli tant. Az ómer időszaka így összeköti a fizikai megszabadulás és a szabad néppé válás ünnepét, a pészahot a szakrális közösséggé válással. Bibliai megfogalmazásban: „Azért mondd Izrael fiainak: Én vagyok az Örökkévaló és én kivezetlek benneteket Egyiptomnak rabmunkái alól, megmentelek benneteket szolgálatukból, s megváltalak benneteket kinyújtott karral és nagy büntetésekkel. És veszlek benneteket magamnak népül, és pedig leszek Istenül, és megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló a ti istenetek, aki kivezetett benneteket Egyiptomból.” Azaz: kivezetlek Egyiptomból, megváltalak a szolgaságból, megváltalak néppé, és kiválasztalak, szakrális népemmé teszlek. Az ómerszámlálás vége savuot, a Tóraadás ünnepe, amikor a nép törvényeket kapott és kötelessége lett az emlékezés a közös történelmi múltra, az egyiptomi szolgaságra és a kivonulásra. <br /><em><br /></em><strong>Illusztrációk: </strong>Minden kocka színes virágkeretben<strong> </strong><br /><em><strong>Illustrations</strong>: Every medallion is in a wreath of flowers</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.632 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás 1912, eredeti leltári száma: 87a Is Referenced By A related resource that references, cites, or otherwise points to the described resource. <a href="http://www.milev.hu/kibicblog/omerszamlalas-hogy-tudatosabban-teljen-az-ido" target="_blank">A hét műtárgya</a> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 209. tétel