http://collections.milev.hu/files/original/5700da6e8ac17546c0a7be37a4d41af9.jpg ac9bb1c370378197b248aeddaf66e77b Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Szertartási tárgyak </strong><em>/ Ceremonial objects</em> Object Materials ezüst / <em>silver</em> Physical Dimensions The actual physical size of the original image. Kard: 102 x 3 cm Kardhüvely: 89 x 4 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Díszkard / <em>Ceremonial sword</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1110 Description An account of the resource Kard: Ezüst, részben aranyozott. Markolata a kardból elnyúló nyél szegein egy-egy lefelé, illetve fölfelé hajlított aranyozott és poncolt karély. A markolata felfelé keskenyedik és hét sávra osztott, mindegyik sáv díszítése más. A markolat aranyozott gömbön végződik, és azon ugyancsak aranyozott makk. A kardon vésett héber felirat: "Az Örökkévaló az én Uram, hatalmas segítőm! Áldott legyen az Örökkévaló neve!" Kardhüvely: Három aranyozott pánttal osztott. Alsó végén a markolat díszítése ismétlődik. A hüvelyen trébelt levél és virág, inda díszek. A hüvelyre két karika van erősítve. <br /><br />Felirata / <em>Inscriprions: </em><br /><br /><span>יְהִ֤י שֵׁ֣ם יְהוָ֣ה מְבֹרָ֑ךְ מֵֽ֝עַתָּ֗ה<br /></span>(Zsoltár / Psalm 113:2)<br /><br /><span>יְהֹוִ֣ה אֲ֭דֹנָי עֹ֣ז יְשׁוּעָתִ֑י<br /></span>(Zsoltár / Psalm 140:8) <br /><br />A feltehetően 16. századi, héber feliratos kard a közönség előtt először a millenniumi kiállításon szerepelt. A történeti legendák szerint a kard Mendel prefektus díszkardja volt, ezért a múzeum szerette volna a gróf Andrássy Géza tulajdonában lévő tárgyat megszerezni saját gyűjteménye számára. A harmincas években hosszasan tárgyaltak a neves arisztokrata műgyűjtővel, akitől akkor még csak a kardról készült fényképeket tudták megszerezni. A főúri gyűjtemények államosítását és az arisztokraták előjogainak megszüntetését követően a kardot a múzeum a Joint anyagi támogatásával 1951-ben vásárolta meg.<br /><br /><em>This sword from probably the 16<sup>th</sup> century, with a Hebrew inscription, was first shown at the National Millennial Exhibition in 1896. According to historical legends, the sword used to be the ceremonial sword of Mendel prefect, so the museum would have liked to obtain this object for its own collection from Count Géza Andrássy. There were long negotiations about the sword between the museum and the reknown aristocrat collector in the 1930s, but then the  museum could only get hold of a photo of the sword. After the nationalization of private collections of the nobility and the annulment of the privileges of the nobility, the sword was purchased by the museum with the financial help of the Joint in 1951.</em> References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Kohn Sámuel: Zsidó történelmi emlékek, különös tekintettel Magyarországra. In: IMIT Évkönyv, 1896. 52–62 Grünvald Fülöp: A héber feliratú díszkard. A Praefectus Judaeorum kardja? In: Új Élet, 1953. 10. 12. Raj Tamás, Vasadi Péter: Zsidók a törökkori Budán. Budapest: Makkabi, 2002. (további irodalmat lásd ott) Scheiber, Alexander: Jewish Inscriptions in Hungary. From the 3rd Century to 1686. Budapest: Akadémiai Kiadó, Leiden: Brill, 1983. 390–391. Komoróczy Géza szerk.: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. Budapest: Városháza, 1995. 24–25 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás, 1951<br />(<a href="https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_muzeumi_iratok_ev_szerint_1952/?pg=1&amp;layout=s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">igazgatói jelentés a vásárlás tényéről</a>)