Szédertál <br /><em>Seder plate</em> Ónmázas majolika. Korongozott, magas tűzű színezéssel festett. Peremén négy ovális és négy stilizált szív alakú medallionban bibliai képek, a szív alakzatban bibliai alakok.<br /><br />4 alak: Mózes, Áron, Dávid és Salamon 2 jelenet: Józsefet eladják testvérei, Izsák megáldja Jákobot (szó szerint a felirat: A hang Jákob hangja....) <br /><br />וימכרו את יוסף=Józsefet eladják<br />משה=Mózes a táblákkal<br />אהרן=Áron főpapi díszben<br />דוד=Dávid a hárfával<br />שלמה=Salamon királyi öltözetben<br />כי בחפזון=Mert sietve.. (vonultak ki)<br /><br />הללויח<br />הללו עברי יי הללו את שם יי <br />"Dicsőítsétek I-stent, Ö-való szolgái kezdetű 118-ik zsoltár teljes szövege<br /><br />A széder mozzanatai: <br />קדש ורחץ כרפס יחץ - מגיד רחצה - מוציא מצה - מרור כרך - שלחן עורך - צפון ברך -הלל-נירצה<br />לכבוד<br /><br /><em>The four figures are Moses, Aaron, David, and Solomon.<br />One of the two scenes depicts Joseph being sold by his brothers, the other one shows Isaac blessing Jacob (the inscription says: The voice is Jacob's...) </em> Olasz <br /><em>Italian</em> ráírva: 1654, de a készítés dátuma: 1900 k.<br /><em>1654 is written for the date but the it is around 1900</em> Héber <br /><em>Hebrew</em> 64.427