Seder plate]]>
4 alak: Mózes, Áron, Dávid és Salamon 2 jelenet: Józsefet eladják testvérei, Izsák megáldja Jákobot (szó szerint a felirat: A hang Jákob hangja....)

וימכרו את יוסף=Józsefet eladják
משה=Mózes a táblákkal
אהרן=Áron főpapi díszben
דוד=Dávid a hárfával
שלמה=Salamon királyi öltözetben
כי בחפזון=Mert sietve.. (vonultak ki)

הללויח
הללו עברי יי הללו את שם יי
"Dicsőítsétek I-stent, Ö-való szolgái kezdetű 118-ik zsoltár teljes szövege

A széder mozzanatai: 
קדש ורחץ כרפס יחץ - מגיד רחצה - מוציא מצה - מרור כרך - שלחן עורך - צפון ברך -הלל-נירצה
לכבוד

The four figures are Moses, Aaron, David, and Solomon.
One of the two scenes depicts Joseph being sold by his brothers, the other one shows Isaac blessing Jacob (the inscription says: The voice is Jacob's...) 
]]>
Italian]]> 1654 is written for the date but the it is around 1900]]> Vivian B. Mann: Forging Judaica... ]]>
Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. ill. 17.
]]>
Hebrew]]>