Szombat És Ünnep Megtartása Egylet oklevele

Dublin Core

Title

Szombat És Ünnep Megtartása Egylet oklevele

Identifier

71.33

Description

Spitzer Mór részére

Az oklevél hármas tagolású, szövegét két oldalról egy-egy boltív határolja. A boltívek felett egy biblia idézet áll héberül, melyről az egylet a nevét kapta: "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt." (Móz. II. 20:8). A boltívek alatt héber betűs szövegek állnak, mintha egy paróchet részei lennének. Mindkét boltív tetején a mózesi kőtáblák, a talapzatuk között Dávid csillagos minta. az oszlopok lábainál egy-egy kőoroszlán ül. az oklevél bizonyos részei aranyozottan nyomtatottak.
A jobb oldalon lévő boltív alá a következő szöveg van áll: "..az Úr adta néktek a szombatot.." (Móz. II. 16:29) A függönyön az első idézet így szól: "A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz.." (Móz. II. 16:5). A második idézet a következő: "Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek." ( Móz. II. 31:14), és az utolsó mondat magyarul így hangzik:"Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez.." (Móz. II. 31:17) A Bal oldali oszlopon a következő idézet szerepel tagoltan: "Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván." (Ésa. k. 58:13)
Az oklevél szövegezése német, a szöveg felett Dávid csillagok és héber betűs szöveg, mely magyarul annyit tesz: "Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja" (Móz. II. 35:2). A középső szövegrész alatt Mózes és Áron fogja két oldalról a Kőtáblákat. (Mózes kezében bottal, fején a fénysugár-szarvakkal,Áron pedig a főpapi mellvértben és süvegben ábrázolt.)

Creator

J. Ulmann

Coverage

Budapest, 1889.

Date

1889. november 25.

Provenance

Szerdahelyi Józsa ajándéka, 1931.

Language

német, héber

Document Item Type Metadata

Original Format

51,5 x 38.8 cm

Elhelyezés

D A3