Jom Kippur Katan imakönyv/<em> Yom Kippur Katan prayer book</em>/סידור של יום כפור קטן Illusztrációk / <em>Illustrations</em>: <br />Címlap: Fent két oroszlán, középütt jobbra Mózes a két kőtáblával, balra Áron a füstölővel. Lent két sas tartja az emblémát, benne későbbi írással: Sámuel ( a tulajdonosok egyike).<br /><em>Title page: Two lions on the top. On the right Moses with the two tablets, on the left Aaron with the censer and a rod. Below teo eagles hold an emblem, in it - inscribed later - Samuel (the name of one of the owners.)</em><br />3a: Iniciálé. / <em>Initials</em><br />7a: Iniciálé.  /<em>Initials</em><br />8b: Két oroszlán tart egy koszorút, fent koronával. A koszorúban iniciálé / <em>Two lions hold a wreath with a crown above it.</em> Cvi Bonahers Segal 1767 Héber / <em>Hebrew</em> 64.620