http://collections.milev.hu/files/original/156b57ac368073b4a87347db17dcad65.jpg 902405957d1c069658f6aca8dec7fdb2 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Ketuba-gyűjtemény / <em>Ketubot</em> Description An account of the resource A zsidó házasság megkötésének egyik vallásjogi feltétele a két tanú aláírásával hitelesített ketuba, azaz a házasságlevél nyilvános felolvasása. A ketuba szövege a talmudi időktől változatlan, csak a házasuló felek neveit, azok apjának neveit és a dátumot kell minden esetben beleírni. A ketuba nyelve a Második Szentély korszakában általánosan beszélt arámi. A ketuba – ellentétben például a nagyon szigorú szabályok szerint készített, meghatározott formák szerint elkészített válólevéllel – szabadon díszíthető. Díszített 11. századi házasságlevél töredéke előkerült a kairói geniza anyagában is, de a díszes pergamen ketubák készítésének fénykora a koraújkori Itáliában, szefárd zsidók körében volt. Object Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data pergamen, 71 x 55 cm Materials pergamen Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 55 x 71 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Házassági szerződés (Ketuba)  <br /><em>Marriage contract (Ketubah)</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1248 Description An account of the resource A szövegmező egyszerű, álló téglalap alakú keretben, körülötte a zodiákus kör jegyei, és sűrűn elhelyezett különálló virágok. Bár az ősi keleti hitből átvett csillagjegyek ábrázolását a zsidóság az ókortól kezdve használta, később a Misna (szóbeli tan) ezt kifejezetten tiltotta. Ezért a keresztények által közkedvelten használt csillagképek megfestése az itáliai ketubákon a környezethez való asszimilációt jelenti ebben az időben. A különbség csupán annyi, hogy amíg a keresztény ábrázolásokban a sorrend az óramutató járásával megegyező irányban halad, balról jobbra, addig a zsidó művészetben azzal ellentétes irányú a sorrend. Néhány esetben a csillagok pusztán formális csoportokat képeznek. Ezekhez a csoportokhoz kapcsolódik a négy évszak ábrázolása is, amely szintén megjelenik már az ókorban. A felső rész a paradicsomot ábrázolja hasonló virágokkal és fákkal, középen Ádám és Éva a tudás fája mellett áll. Felettük két angyal üres címerpajzsot tart. A vőlegény Samuel Chai ben Mordechai Halevi, a menyasszony Esther bat Mose Sinaj. Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1758 (5518 Tammuz 15) Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Rovigo Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. özvegy Dr. Keppich Gyuláné, Budapest, ajándéka, Eredeti leltári száma: 2038. References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 212