http://collections.milev.hu/files/original/58f2c9279ae1524f1bd4f2ce1a2c325e.jpg edb0d75bf1e8acbd79e1b46793e96859 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Width 886 Height 697 Bit Depth 8 Channels 3 IPTC String caption:Artweaver 1.0 IPTC Array a:1:{s:7:"caption";s:13:"Artweaver 1.0";} http://collections.milev.hu/files/original/cbc7a8a91b0de6ce0a9c9e408d8efd7c.JPG b494ca4ee72d318e24ef117513ef4ecc Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Perselyek / Alms containers Description An account of the resource <h4>Perselyek és gyűjtőtálak</h4> <p>A zsidó közösségi élet működéséhez, az iskola, zsinagóga, temető fenntartásához, a betegek, árvák és özvegyek minimális ellátásának biztosításához, a szegény menyasszonyok kiházasításához, stb. pénzre volt szükség, melyet a közösség valamennyi tagjától begyűjtött jótékonysági adományokból, cedakából fedeztek. <br />Az adományokat zárt perselyekben gyűjtötték, és a közösség jótékonysági elöljárói kezelték. <br />Szokás volt ugyanakkor, hogy a gyászolók házában nyitott, tálkára emlékeztető perselyeket is elhelyeztek. Ezekbe mindenki betehette a cedaka összegét, és a gyászoló család annyit vehetett ki belőle, amennyire szüksége volt. A gyászidőszakban nem számolták meg, a segítség így valóban az ősi zsidó elveknek megfelelően szinte láthatatlan maradt, nem lehetett tudni sem azt, hogy ki mennyit tett bele, sem pedig azt, hogy mennyit vettek ki belőle. A végén a maradékot betették a zárt hevraperselybe.<br /><br />A zárt perselyek és a nyitott gyűjtőtálak is különféle, a közösség anyagi lehetőségeit is jelző fémekből készültek. Megformáltságuk jellemzően követi az adott korszak tárgykultúráját, de az adomány célját, a gyűjtő szervezet nevét általában héber feliratokkal jelezték. <br />Találkozunk a gyűjtőedényeken olyan idézetekkel is, melyek az adományozás fontosságára hívják fel a figyelmet. </p> Object Materials ezüst Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 19,5x12cm Magasság: 9,5cm: Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Gyűjtőpersely <br /><em>Charity (Tzedakah) box</em> Description An account of the resource A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson. Az egyik legfontosabb parancsolat a „szaporodjál és sokasodjál”, ezért a házasságok elősegítése elsődleges fontosságú. A szegény lányok méltó kelengyéhez juttatása olyan magasabb célnak minősült már az ókorban is – a foglyok kiváltásához hasonlóan – amiért még a judaizmus legszentebbjét, tóratekercset is el szabad adni. Magyarországon a 19. század közepén engedélyezték hivatalosan, hogy zsidók letelepedjenek és ingatlant bírhassanak a városokban. A modern nagyvárosi életforma kialakulása új társadalmi problémákat teremtett, melyekre a régi hagyományok adaptálásával új válaszok születtek. Ekkoriban alakultak a zsidó nőegyletek, olyan helyzetek orvoslására, melyek szinte ismeretlenek voltak a tradicionális közösségekben. A nagyvárosokba fiatal emberek, fiatal családok költöztek, anélkül a népes családi háttér nélkül, ami a falusi vagy kisvárosi életben még jellemző volt. Ha ilyen viszonyok között egy nő egyedül maradt, magának kellett a megélhetését biztosítania, gyermekeit felnevelnie. A nőegyletek tevékenységi körét az ilyen gondok alakították: ekkoriban alakultak a zsidó leányárvaházak, az özvegy nők otthonai és a női foglalkoztató műhelyek. A család és anyagi háttér nélküli lányokat a nőegylet adta férjhez, ők adták az önálló háztartás felállítását biztosító kelengyét is. Az anyagi alapok megteremtésében bárki szerepet vállalhatott, a adományok összege többnyire szerény volt, viszont szinte mindenki részt vehetett benne. A budai zsidó nőegylet ezüst adománygyűjtő perselyét a felirata szerint a szegény arák kiházasítására gyűjtő perselynek használták. Feliratai: A BUDAI IZR. HITKÖZSÉG Adományok szegény arák támogatására הכנסת כלה Dr. Szabolcsi J. elnöksége alatt 1910 Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1910 Medium The material or physical carrier of the resource. ezüst Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.514 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://goo.gl/maps/5BIuk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buda</a>