Étkezés utáni imakönyv - Birkát hámázon <br /><em>Grace after Meals prayer book <br /></em>סדר ברכת המזון Az imakönyvet a címlappal szemközti dedikációs oldal bejegyzése szerint Koppel ben Jirmija Broda ajándékozta jegyajándékul menyasszonyának, Gitl bat Zavel Leitersdorfnak 1750–51-ben. Gitl családja eredetileg Kismartonból, a mai Eisenstadtból származott, majd a 18. század elején Bécsbe költöztek. 1758-ban Gitl apja kiváltságlevelet kapott Mária Teréziától. A gazdag család megrendelésére több illusztrált kézirat készült, mert a gazdag zsidó családokban a könyvnyomtatás felfedezése után is szokás maradt a kéziratos, illusztrált luxus–imakönyvek használata. A mindössze huszonhét pergamenlapot tartalmazó kis imakönyvecskében tíz színes festett kép van. A könyvet Mesullam Ziml másolta és illusztrálta Polnán, 1750-51-ben. Neki más gyűjteményekből több műve is ismert, elsősorban bécsi megrendelésekre dolgozott az 1700-as évek első felében. A zsidó vallásban a nőkre három vallási parancsolat teljesítésének kötelessége hárul. A három legfontosabb női teendő a szombati gyertyák meggyújtása, a kenyérsütés során egy kis darabka tészta elégetése a jeruzsálemi szentélyre való megemlékezésként, és a rituális fürdőben való havonkénti megtisztulás. A 18. századi írásmagyarázó, a Vilnai Gaon szerint a három cselekedet kezdőbetűiből a héber „báj” szót kapjuk. Egyebek mellett ennek a három kötelességnek a teljesítése látható az imakönyvecske illusztrációin. Ezek mellett az imakönyv az étkezéshez kapcsolódó áldásokat, az étkezés utáni imát, valamint a purimi és hanukkai imádságokat tartalmazza. A hanukkai ima illusztrációja jellemző a női imakönyvekre. A férfiaknak szánt könyvekben a hanukkai ima mellett a menórát gyújtó férfi alakja szerepel, míg a női könyvekben ezen a helyen Judit látható Holofernes levágott fejével. A hagyomány szerint a gyönyörű Judit sós kecskesajttal, majd borral kínálta Holofernést, majd a lerészegedett férfi fejét levágva Judit megszabadította városát, Betuliát az ellenségtől. Judit alakját a zsidó néphagyományban a hanukkai történetben szereplő Hasmóneus családdal is összekapcsolták. <br /><br />Illusztrációk: Rózsaszín, kék, sárga és arany színekkel <br /><em>Illustrations: Pink, blue, yellow, and gold colors</em><br />2b: Dedikációs lap zöld alapon aranyfestésű virágokkal keretezve / <em>Dedicatory page on green base with flowered frame containing gold paint <br /></em>3a: Címlap - Bal oldalon Mózes a botjával, jobb oldalon  Dávid a hárfával. Fent két angyal között levita az öntőkannával, lent városkép, jövőbeni Jeruzsálem.  / <em>Title page: Moses with his staff on the left, David with harp on the right. A Levite with pitcher between two angels on the top. City panorama - apparently Jerusalem of the future - at the bottom. </em><br />5a: Az étkező család / <em>The family at meal</em><br />7a: Hámán fiai az akasztófán, az előtérben zsidók / <em>Haman's sons on the gallows, Jews in the foreground</em><br />7b: Judit Holofernes fejével; balra égő menóra / <em>Judith's with Holofernes' head; a lit menorah on the left</em><br />16b: Az orvos eret vág egy nőn / A<em> physician cupping a woman</em><br />17b: A chala tésztájából vett darabka elégetése / B<em>urning a piece of dough (Challah)  </em><br />18b: Nő a rituális fürdőben / <em>Woman in ritual bath (Mikvah) </em><br />19b: Péntek esti gyertyák meggyújtása / <em>Lighting the Shabbath candles</em><br />21a: Esti ima elalvás előtt / <em>Prayer before going to sleep </em> Mesulam Ziml 1750-51 héber, jiddis / <em>Hebrew and Yiddish</em> 64.626 Polna, Czech Republic