Szukoti óntál Felirata: 3Mózes 23:42: Sátrakban lakjatok hét napig" 64.337