http://collections.milev.hu/files/original/c1f457fe37815e30af1fbcc6ed840fc7.jpg 44496ef3c6faf195d0a67bdabdaaa2fc Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 3616 Width 2650 http://collections.milev.hu/files/original/6849d0658fbee0b84acdf2cc031c8003.jpg ea5599f929b3cc9c42ef35d5633de78e Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 3462 Width 2485 http://collections.milev.hu/files/original/d4522e82b0612047cec955d74d3cd42c.JPG 6b4c25215f1f33e82762761fa7e190b1 http://collections.milev.hu/files/original/986f14d538a47fba6428a98a50391cda.JPG 5be0c9ab891ce7f4cd440e9167d5543c http://collections.milev.hu/files/original/f1c1b6268e9b080c26634654e4fbb86a.JPG 788d92dbf58ece9d32143f4741541abe http://collections.milev.hu/files/original/39bdb251f790acdfcfd9c0c7ec5a4a35.JPG f25b92d860d883835a57d5da26744dcb http://collections.milev.hu/files/original/07d3456e7b1a605c0a6610ee16c01aac.JPG 7f80a5deb66d24c6aa2872a59165598d Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Papír és pergamen</strong> / <em>Paper and Parchment</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 112 aranymetszésű pergamenlap <br /><em>Gild-edged parchment sheets, 112 leaves</em><br />160 x 95 mm Text Any textual data included in the document. Hétköznapi, szombati, újholdra, a három zarándokünnepre, újévre és Jom Kipurra való imák. A végén az Atyák mondásai.<br /><em>Prayers of the entire year, Shabbath, New Month, Pilgrimage Festivals, New Year and Yom Kippur prayings and Sayings of the Fathers.</em> Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Imakönyv az egész évre <br /><em>Prayer book for the whole year</em><br />תפלת מכל שנה Description An account of the resource A zsidó tradíció írott betűkhöz fűződő hagyományai miatt a nyomtatás elterjedését követően is megmaradt a kézzel írt imakönyvek kiemelkedő jelentősége. A 18. században elsősorban Közép-Európában a meggazdagodott zsidó családokban divatossá lettek az illusztrált, kéziratos, személyes használatra szánt luxus-imakönyvek. A Joszéf ben Móse Náftáli HáLévi számára készített imakönyvet a trebitschi Mose Léb ben Wolf másolta, melyben így minden egyes leírt betűben jelen van a másoló szakrális munkája, ami a héber szöveg szentségéhez kötődő fontos tényező. A címlap és a belső illusztrációk rajzai már a divatos rézmetszetekre emlékeztetnek, s a címlapon azt is feltünteti a másoló, hogy „amszterdami betűkkel” készítette a könyvet. Ez azt jelenti, hogy betűi olyanok, mintha Amszterdamban, a korszak legrangosabb nyomdászati központjában nyomtatták volna őket. A címlapon a szokásos kapu-alak, előtte kétoldalt Dávid és Salamon alakja jelképeikkel: Dávid a hárfával, Salamon pedig a jeruzsálemi Szentély alaprajzával. A kapuzat felett a Messiás előhírnöke lóháton, mögötte Jeruzsálem kontúrjaival. Az imakönyv tartalmazza a hétköznapi, szombati és ünnepi imákat, valamint a Pirké Avot teljes szövegét is, melyet szokás volt szombatonként olvasgatni.<br /> ____________________ <br /><br />Az imakönyv címlapját egy olyan oldal követi, ami még nem az imák szövegét tartalmazza, hanem az elmélyedést, és a koncentrálást segíti, hasonlóképpen, mint a zsinagógákban az előimádkozó pultja előtt látható siviti táblák. Ennek legjellegzetesebb szövege a menóra alakban leírt 67. zsoltár. A 67. zsoltár a mindennap elmondott imák része, azért az időért könyörög, amikor minden nép felismeri az isteni igazságot, és ez elhozza a békét a világnak. A zsidó tradíció szerint ennek a zsoltárnak a szerzője nem Dávid, hanem a szellő zengette meg így a hárfáját. Mivel a menóra a csoda és a megváltás szimbóluma, megfelelő formát jelent a csodaváró szöveges tartalomnak, de több misztikus magyarázat is ismert még a kettő kapcsolatára. A 67. zsoltár hét sora összesen 49 szóból áll, 7-6-6-11-6-6-7 eloszlásban. Egymás alá szedve ezek elforgatott menóra-alakot adnak. Ennek a tipográfiai elrendezésnek, a menóra alakban leírt zsoltárszövegnek protektív erőt tulajdonítottak, s a 16. századtól számos helyen megjelent a zsidó vizuális kultúrában: zsinagógák falára festve, szakrális textileken, de akár a magánlakásokban is megtalálható festett mizrah-táblákon is.<br /><br />Egyszínű tollrajz <strong>illusztrációk</strong> / <em><strong>Illustrations </strong>are monochrome drawings:</em><br />Címlap: Felül lovas, középen bal oldalon Dávid hárfával, jobb oldalon Salamon a szentély építésére utaló mérőónnal.<br /><em>Title page: </em><br />2a: Siviti-lap, felül két oroszlán, középen héber betűkből formázott menóra. / <em>Shiviti leaf, lion on the top, Hebrew letters form a menorah in the middle</em><br />49a: Kántor, füléhez illesztett kézzel, a pulpitusnál / <em>Cantor with one hand put on his ear at the pulpit</em><br />70a: Férfi lulávval, háttérben sátor /<em> A man with lulav, Succoth in the background </em><br />73a: Kántor kóristával, kezüket fülükhez illesztik / <em>Cantor with a member of the choir (both have one hand on the ear)</em><br />76b: A hold megszentelése / <em>Sanctification of the New Moon (Kiddush Levanah)</em><br />Iniciálék/ <em>Initials</em>: 3a, 4a, 9a, 48a, 50b, 54b, 5b, 72a, 82b, 92b, 100a Creator An entity primarily responsible for making the resource Moshe Léb ben Wolf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1723 Language A language of the resource Héber/ <em>Hebrew</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.629 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="http://maps.google.com/maps?q=Trebic&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=45.444717,12.315502&amp;sspn=0.067565,0.154324&amp;t=h&amp;hnear=T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,+Csehorsz%C3%A1g&amp;z=12">Trebic</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. A Königswarter családtól vásárolta a Zsidó Múzeum 1947-ben, a Joint segítségével. Eredetileg Josef b. Mose Naftali Halevi számára készült. <br /><em>Purchase of the Museum from the Königswarter family after 1945 with the assistance of Joint. Originally copied for Josef b. Moshe Naftali Halevi.</em> Rights Holder A person or organization owning or managing rights over the resource. HU HJA References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 193. tétel Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 4. Is Referenced By A related resource that references, cites, or otherwise points to the described resource. Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 193 tétel Schrijver, E.G.L.: Be otiyyot Amsterdam. Hebrew Manuscript Production in Central Europe: the Case of Jacob ben Judah Leib Shamas. In: Quaerendo. Quarterly Journal from the Low Countries Devoted to Manuscripts and Printed Books 20 (1990) 24-62.