http://collections.milev.hu/files/original/gyermekagy_ac802caec1.jpg 158e1761155475c38b72ba83b3095535 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 750 Width 496 http://collections.milev.hu/files/original/32464a766450afd7c53199774ac8aae6.JPG 33981ddc3b7fbbcca6f2e6c362e88290 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Amulettek / Amulets Object Text Any textual data included in the document. see description Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data 12,4 x 18,3 cm, paper, engraving Materials rézmetszet, papír Physical Dimensions The actual physical size of the original image. 12,4 x 18,3 cm, paper, engraving Photographer scannelt Elhelyezés látványraktár High resolution picture elérhető Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Gyermekágyi tábla Description An account of the resource A négyszögletes lap felső negyedében két szárnyas angyal egyik kezével Mazal Tov (jó szerencsét) feliratú drapériát, másik kezében pajzsot tart. A pajzson a 20. zsoltár szövege olvasható. A pajzs alatt középen Ábrahámnak, a zsidó nép ősatyjának neve olvasható. A többi ősatyák (Ichak, Jakov, Mose, Aharon, David, Slomo) és ősanyák (Sara, Rivka, Rahel, Lea) nevei kétoldalt, áttört geometrikus–indás díszítés között olvashatóak. A két angyal alatt Ádám és Éva nevét látjuk, valamint nagyobb betűkkel kiemelve a Lilit távoltartására szolgáló amulett–formulát: „Kinnt (legyen) Lilit, az első” – amit a három varázserejűnek tartott név: „Szinoj, Sinszinoj, Szmangaluf” követ. Ezután azt a midrás–történetet olvashatjuk, amelyben Illés próféta (Elijáhu) legyőzi Lilitet. Ezt követi nagyobb betűkkel Lilit neveinek felsorolása: „Lilit, Abitu, Obizo, Amzarfo, Hakes, Oram, Ikfudo, Ajelu, Tatruta, Kliht, Avmakta, Setrona, Za, Tiltui, Fitasi.” A gyermekágyi tábla szövegét a 121 zsoldár szövege zárja, mely egy Bibliai mondatból (Genezis 48:16) formált Dávid–csillagot vesz körül. A csillag közepén nagyobb betűkkel Isten egyik nevét, a Sadai–t (Mindenható) látjuk. A keret alsó részének közepén ovális mezőben az író, rézmetsző, Mordehaj, tóra–tfilin és mezuza író neve, valamint a dátum: Nyitra, 5592 (1832) olvasható. Ezt két oldalon a „ne legyen a boszorkány” ismételt formulája keretezi. Az eredeti réz nyomólemez a Krakkói Nemzeti Múzeum gyűjteményében található. Creator An entity primarily responsible for making the resource Mordechai Sofer Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1832 Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.1235 Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant <a href="https://maps.google.com/maps?q=Nitra,+Slovensk%C3%A1+republika&amp;hl=hu&amp;ie=UTF8&amp;sll=47.531571,19.040129&amp;sspn=0.016255,0.038581&amp;oq=Nitra&amp;t=h&amp;hnear=Nyitra,+Szlov%C3%A1kia&amp;z=11">Nyitra, Nitra, Neutra</a> Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. özv. Weingruber Mihályné ajándéka, 1925. Eredeti leltári száma: 1690e References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. <p>Naményi Ernő: Ein ungarisch-jüdischer Kupferstecher der Biedermeierzeit (Markus Donath) In: Jubilee Volume in Honour of Prof. Bernhard Heller. Budapest, 1941.</p> <p>Narkiss, Bezalel, Yaniv, Bracha: The Jerusalem Index of Jewish art. Vol. 9. Jerusalem, 1985</p> <p>Fröhlich Ida: két démonelhárító szöveg a budapesti Zsidó Múzeumból. In: Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest: Akadémiai, 1990. 131-135.</p> Toronyi Zsuzsanna, szerk.: A Zsidó Nő. Kiállítási katalógus, Budapest, 2002.<br /> <p>Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 35</p> Ónody Péter: Gyermekágyi tábla. <a href="http://hebraisztika.hu/site/pageprocess.htm?id=524">HebraWiki</a><br /><br />Toronyi, Zsuzsanna: Markus Donath / Mordecai Sofer Stam of Nitra. In: Emile, Schrijver Eds. Windows on Jewish Worlds. Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica. Amsterdam, Netherlands : Walburg Pers, (2019) pp. 246-271.<br /><br /><a href="https://artsandculture.google.com/asset/gyermekgyi-tbla/VAHLfRN4d1VHGw" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Cultural Institute</a>