Ezt követi nagyobb betűkkel Lilit neveinek felsorolása: „Lilit, Abitu, Obizo, Amzarfo, Hakes, Oram, Ikfudo, Ajelu, Tatruta, Kliht, Avmakta, Setrona, Za, Tiltui, Fitasi.”
A gyermekágyi tábla szövegét a 121 zsoldár szövege zárja, mely egy Bibliai mondatból (Genezis 48:16) formált Dávid–csillagot vesz körül. A csillag közepén nagyobb betűkkel Isten egyik nevét, a Sadai–t (Mindenható) látjuk.
A keret alsó részének közepén ovális mezőben az író, rézmetsző, Mordehaj, tóra–tfilin és mezuza író neve, valamint a dátum: Nyitra, 5592 (1832) olvasható. Ezt két oldalon a „ne legyen a boszorkány” ismételt formulája keretezi.
Az eredeti réz nyomólemez a Krakkói Nemzeti Múzeum gyűjteményében található.

]]>
Naményi Ernő: Ein ungarisch-jüdischer Kupferstecher der Biedermeierzeit (Markus Donath) In: Jubilee Volume in Honour of Prof. Bernhard Heller. Budapest, 1941.

Narkiss, Bezalel, Yaniv, Bracha: The Jerusalem Index of Jewish art. Vol. 9. Jerusalem, 1985

Fröhlich Ida: két démonelhárító szöveg a budapesti Zsidó Múzeumból. In: Kriza Ildikó, szerk.: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest: Akadémiai, 1990. 131-135.

Toronyi Zsuzsanna, szerk.: A Zsidó Nő. Kiállítási katalógus, Budapest, 2002.

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 35

Ónody Péter: Gyermekágyi tábla. HebraWiki

Toronyi, Zsuzsanna: Markus Donath / Mordecai Sofer Stam of Nitra. In: Emile, Schrijver Eds. Windows on Jewish Worlds. Essays in Honor of William Gross, Collector of Judaica. Amsterdam, Netherlands : Walburg Pers, (2019) pp. 246-271.

Google Cultural Institute]]>
Nyitra, Nitra, Neutra]]>