http://collections.milev.hu/files/original/14_kodex1_a1448cd52a.jpg eaf40352771cb2b0864084ffe10de384 Omeka Image File The metadata element set that was included in the `files_images` table in previous versions of Omeka. These elements are common to all image files. Bit Depth 8 Channels 3 Height 425 Width 251 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <strong>Papír és pergamen</strong> / <em>Paper and Parchment</em> Document A resource containing textual data. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre text. Text Any textual data included in the document. Genesis<br />Másszórával (grammatikai és szövegkritikai) ellátott, háromhasábos Biblia-kódex egy levele. Egy hasábot valamikor levágtak belőle.<br /><br /><em>Provided with the Masorah (grammatical and textual comments of tradition). A sinle page of a three column Bible codex. One column is cut off.</em> Original Format If the image is of an object, state the type of object, such as painting, sculpture, paper, photo, and additional data Fólió alakú pergamen, tinta, kvádrát írás<br /><em>Folio, pergamen, ink, square writing</em><br />35.5 cm x 21.4 cm Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Kódexlap mikrográfiás díszítéssel - Krónikák könyve<br /><em>Book of Chronicles</em> Description An account of the resource Magyarország legdíszesebb régi kódex–maradványa. A pergamen lapon a Krónikák első könyvének 7–39 versei, valamint mikrografikus ábrázolás részlete látható. Az illusztráción Éva almát nyújt Ádám felé, akinek csak egyik keze és egyik lába látható. Kettejük alakja között fa, melyre kígyó tekeredik. A bibliai szöveg első hasábja, valamint a kép széle hiányzik. A pergamenlap mind a négy sarka sarkosan le van vágva, a lap szélein pedig behajtás nyoma látszik, ami arra utal, hogy a pergamenlapot kötéstáblaként használták fel. A Grünvald Fülöp véleménye szerint talán az 1686–ban, Buda törökök alóli felszabadításakor felgyújtott zsidónegyed könyvei közül lehetett egynek töredéke, Scheiber Sándor véleménye szerint akár Mátyás király corvina–könyvtárából is származhatott.<br /><br /><em>The beginning of the Book of Chronicles is an illustration made up of micrographic Hebrew letters: Eve holding palm leaves in front of her with one hand and passing an apple to Adam with the other. In the center is a tree with the serpent coiled on it. Probably, the codex had an illustration in front of every book of the Bible. From the way it is creased, it becomes obvious that it had been used for a cover of a book. The title on the spine is very faded and cannot be discerned. It is possible that it had come into the possession of the Festetics family with the "plunder of Buda" in 1686, the time of the reconquest of Buda from the Turks.</em> Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 13. század / <em>13th century</em> Rights Information about rights held in and over the resource HU HJA Language A language of the resource Héber / <em>Hebrew</em> Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 64.633 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Vásárlás a Joint támogatásával a keszthelyi Festetich gyűjteményből. References A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource. Büchler Sándor: Egy középkori héber könyv–illusztráció. Libanon VIII. (1943) 3. 65.o. Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. Budapest: Helikon, 1969. 59. tétel Benoschofsky Ilona, Scheiber Sándor: A Budapesti Zsidó Múzeum. Budapest: Corvina, 1985. 192. tétel Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk. Dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012. 1. Grünvald Fülöp mikrográfia