Papír és pergamen / Paper and Parchment

Dublin Core

Title

Papír és pergamen / Paper and Parchment

Items in the Papír és pergamen / Paper and Parchment Collection

Kódexlap mikrográfiás díszítéssel - Krónikák könyveBook of Chronicles

GenesisMásszórával (grammatikai és szövegkritikai) ellátott, háromhasábos Biblia-kódex egy levele. Egy hasábot valamikor levágtak belőle.Provided with the Masorah (grammatical and textual comments of tradition). A sinle page of a three…

Amulett

67. zsoltár

Gyermekágyi tábla

see description

Imakönyv az egész évre Prayer book for the whole yearתפלת מכל שנה

Hétköznapi, szombati, újholdra, a három zarándokünnepre, újévre és Jom Kipurra való imák. A végén az Atyák mondásai.Prayers of the entire year, Shabbath, New Month, Pilgrimage Festivals, New Year and Yom Kippur prayings and Sayings of…

Alkalmi imakönyv   Prayerbook for Special Blessings

Alkalmi imák / Jewish prayers:Étkezési ima / Blessings over food and after mealIma az ágyban / Bedtime Shema Yisrael prayer (Seder Kriat Shema Al HaMita)Ima a hold megújulására / Blessing the New Moon (Seder Birkat HaLevana)Úti ima / Tfilat…

Móhelkönyv <br />
Circumcision-book

Imák szövegei, körülmetéltek listája 1832-től kezdődően, héber nevek szerinti sorrendben.Order of circumcision and redemption (Pidyon) of a male child. Hebrew names in alphabetical order. Names of those circumcized from 1832.

Siviti tábla Shiviti plaque
A zsinagógák berendezésének jellegzetes, a zsidó népművészetet jellemző darabjai a sivviti táblák. A sivviti táblák az előimádkozó pultját díszítik úgy, hogy az imádkozás során kelet felé forduló előimádkozó egyben a…

Ómer számláló tekercs / Omer counting roll
A kis pergamentekercsen negyvenkilenc ovális, festett virágos keretben látunk szövegeket: ezek az ómer–időszak napjainak és heteinek számát jelzik. A Pészah után hétszer hét, azaz negyvenkilenc napig kell a napokat számolni, mígnem…

Étkezés utáni imakönyv - Birkát hámázon Grace after Meals prayer book סדר ברכת המזון

Étkezési ima, asszonyi imák, gyertyagyújtásBlessings connected with meals, prayers for women, and ceremony of lighting the Shabbat candles.